Slika nije dostupna
Slika nije dostupna

Pričuvnici koji su zaposleni, a pozvani su zbog izvršenja vojne obveze zadržavaju prava iz radnog odnosa, priopćeno je iz MORH-a. Nakon smotriranja odabrat će se oko 9000 pričuvnika koji će popuniti pješačke pričuvne pukovnije.


Oko 18.000 razvrstanih pričuvnika pozvano je na smotriranje kako bi se odabralo oko 9000 razvrstanih pričuvnika za popunjavanje šest pješačkih pričuvnih pukovnija Oružanih snaga, priopćilo je Ministarstvo obrane.

Priopćenje Ministarstva prenosimo u cijelosti:

Vezani članci Svečana akademija u Domu Hrvatske vojske - 5 Svečana akademija u Domu Hrvatske vojske: "Nagrada je svakako dokaz da znam, hoću i mogu - još uvijek" Obljetnica Hrvatske vojske, ilustracija - 4 Sve je spremno za veliku proslavu Hrvatske vojske: "Prije 32 godine ona strana nije imala ono što i mi, a to su motiv, želja i hrabrost"

"Ministarstvo obrane RH upućuje pozive za vojne obveznike radi smotriranja (ažuriranja podataka), priopćavanja rasporeda u pričuvne postrojbe Oružanih snaga RH te obuke i osposobljavanja, a s ciljem popune šest pričuvnih pješačkih pukovnija.

Pojedinačni pozivi upućuju se razvrstanim pričuvnicima (vojnici, dočasnici i časnici), a to su osobe koje su odslužile vojni rok ili su bili na dragovoljnom vojnom osposobljavanju ili u djelatnoj vojnoj službi te im je određena vojno stručna specijalnost, do 55 godina starosti, do kada zakonski traje vojna obveza.

Pričuvna komponenta Oružanih snaga RH ima namjenu i zadaću, zajedno s djelatnim sastavom, sudjelovati u obrani teritorijalne cjelovitosti, suvereniteta i neovisnosti Republike Hrvatske, doprinositi međunarodnoj sigurnosti i dati potporu civilnim institucijama u sklopu zaštite i spašavanja u slučaju katastrofa (potres, poplava), protupožarne zaštite, traganja i spašavanja i dr.

Pričuvnici koji su zaposleni, a pozvani su zbog izvršenja vojne obveze zadržavaju prava iz radnog odnosa, što je regulirano Zakonom o radu. Pričuvnik koji je primio poziv na osposobljavanje ili vježbu dužan je obavijestiti svog poslodavca da ga u razdoblju navedenom u pozivu neće biti na radnom mjestu. Po završetku osposobljavanja ili vježbe pričuvnik će dobiti potvrdu kojom će opravdati svoj izostanak s posla. Poslodavac ostvaruje pravo na troškove naknade plaće i drugih materijalnih prava pričuvnika koji su pozvani radi izvršavanja vojne obveze, koje nadoknađuje Ministarstvo obrane. Navedenu naknadu poslodavac ostvaruje na pisani zahtjev, u kojem navodi iznos koji potražuje te IBAN na koji se treba izvršiti isplata naknade, a dostavlja ga na adresu: Ministarstvo obrane RH, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10000 Zagreb.

Pričuvnici koji ostvaruju pravo na mirovinu ili novčanu naknadu zbog privremene nezaposlenosti, također tijekom izvršavanja vojne obveze zadržavaju sva svoja prava.

Odazvalo se 12.000 pričuvnika

Na naš upit koliko se pričuvnika odazvalo ili nije odazvalo, prijete li onima koji se nisu odazvali sankcije i koliko je prigovora savjesti podeseno, dobili smo odgovor iz MORH-a.

"12.000 pričuvnika odazvalo na pozive radi smotriranja (ažuriranja podataka), priopćavanja rasporeda u pričuvne postrojbe Oružanih snaga RH, obuke i osposobljavanja, dok se na pozive nije odazvalo oko 6.000 pričuvnika, i to najčešće iz slijedećih razloga:

- pozvani pričuvnik nije podigao poziv,
- pričuvni je odselio je na drugu adresu,
- pričuvnik je odselio u inozemstvo,
- nepoznato je mjesto pričuvnikovog boravaka i
- pričuvnik je pomorac

Nadležni područni odsjeci za poslove će ponoviti pozivanje pričuvnika koji nisu preuzeli poziv. Važno je istaknuti da podaci o pričuvnicima nisu ažurirani, s obzirom da 15 godina nije bilo smotriranja odnosno pozivanja pričuvnika za izvršavanje vojne obveze (služenje u pričuvnom sastavu OS RH).

Vezano za sankcije zbog neodazivanja na poziv, člankom 119. Zakona o obrani („Narodne novine“ br. 73/13, 75/15 i 27/16.) propisano je da će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kazniti fizička osoba ako se bez opravdanog razloga ne odazove pozivu nadležnog tijela u vrijeme i na mjestu koji su naznačeni u pozivu za osposobljavanje ili vježbu.

Također, možemo vas izvijestiti da su tijekom 2017. godine 52 razvrstana pričuvnika podnijela prigovor savjesti, te niti jedan razvrstani pričuvnik koji je prilikom odaziva na poziv podnio zahtjev za prigovor savjesti nije više uziman u obzir za popunu pričuvnih postrojbi OS RH", rekli su nam iz Ministarstva.

Naknada 150 kuna po danu

Također, pričuvnici za vrijeme služenja u pričuvnom sastavu ostvaruju novčanu naknadu u iznosu od 150 kuna po danu, sukladno Odluci ministra obrane, a temeljem Pravilnika o načinu vođenja evidencije vojnih obveznika i izvršenju vojne obveze.

Pričuvniku se može na osobni zahtjev odgoditi vojno osposobljavanje ili vježba zbog obiteljskih razloga, u slučaju bolesti, ako se iz njegova kućanstva u isto vrijeme pozivaju dva ili više članova, zbog polaganja ispita, zbog smrti ili teške bolesti u kućanstvu, zbog elementarnih nepogoda i drugih nesreća, zbog korištenja rodiljnog ili roditeljskog dopusta i zbog sklapanja braka.

Osobama koje zbog svojih vjerskih ili moralnih uvjerenja nisu pripravne sudjelovati u obavljanju vojničkih dužnosti u Oružanim snagama dopušten je prigovor savjesti, što je definirano člankom 24. Zakona o obrani (Narodne novine 73/13, 75/15 i 27/16.). Vojnom obvezniku koji se pozove na prigovor savjesti može se odobriti civilna služba a obveza sudjelovanja u civilnoj službi uređena je Zakonom o civilnoj službi („Narodne novine“ br. 25/03).

Povjerenstvo za civilnu službu razmatrat će zahtjeve za prigovor savjesti

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku osnovalo je Povjerenstvo za civilnu službu, koje će razmatrati zahtjeve za prigovor savjesti. Važno je istaknuti da niti jedan razvrstani pričuvnik koji je prilikom odaziva na poziv podnio zahtjev za prigovor savjesti nije više uziman u obzir za popunu pričuvnih postrojbi OS RH.

Ustrojavanje pričuvnih pukovnija Oružanih snaga RH započeto je 2014. godine, od kada nadležni područni odsjeci za poslove obrane kontinuirano vrše smotriranje (ažuriranje podataka) i odabir razvrstanih pričuvnika za popunu pričuvnih postrojbi, priopćavanje rasporeda te pozivanje razvrstanih pričuvnika na postrojavanje i osposobljavanje temeljem potreba Oružanih snaga RH.

Tijekom 2017. godine predviđeno je cjelovito ustrojavanje šest pješačkih pukovnija Oružanih snaga RH: 1. pješačke pukovnije Zagreb, 2. pješačke pukovnije Osijek, 3. pješačke pukovnije Karlovac, 4. pješačke pukovnije Pula, 5. pješačka pukovnije Split i 6. pješačke pukovnije Dubrovnik.

Da bi se izvršila popuna, na smotriranje se poziva oko 18.000 razvrstanih pričuvnika, kako bi se odabralo oko 9000 razvrstanih pričuvnika i istima priopćio raspored.

Pozvanim pričuvnicima, priopćava se raspored u pričuvne postrojbe Oružanih snaga RH. U sklopu šest pješačkih pukovnija bit će ustrojena djelatna razvojna jezgra pukovnija. Ustrojbena mjesta djelatnih jezgri bit će popunjena djelatnim časnicima i dočasnicima OS RH, koji će imati zadaću svakodnevnog rada na održavanju spremnosti postrojbe, što uključuje planiranje popune, osposobljavanja, materijalnog opremanja i slično.

Obuke u listopadu i studenom

Tijekom listopada i studenog 2017. godine planirana je obuka dijela ključnog osoblja (zapovjedni kadar) i kritičnih vojno stručnih specijalnosti (deficitarne struke, specifične struke) na području Zagreba i Splita.

U 5. pješačkoj pukovniji Split 105 razvrstanih pričuvnika – dio ključnog osoblja (zapovjedni kadar) i kritičnih vojno stručnih specijalnosti u vremenu od 23. do 26. listopada 2017. godine u vojarni „Admiral flote Sveto Letica - Barba“ u Splitu obučava se u cilju pripreme za samostalnu provedbu procesa vojnog donošenja odluka i procesa vođenja postrojbe te obuke osvježenja iz rukovanja osobnim naoružanjem.

U 1. pješačkoj pukovniji Zagreb u vremenu od 27. do 30. studenog 2017. u vojarni "Pukovnik Milivoj Halar" u Dugom Selu planirano je obučavanje oko 150 pričuvnika.

Također, u studenom ove godine planirana je vojna vježba 1. pješačke satnije i dijela ključnog osoblja (zapovjedni kadar) te dijela pričuvnika iz 2. pješačke pukovnije Osijek na vojnom poligonu Gašinci. Cilj vježbe je razvojem vještina i sposobnosti smanjiti sigurnosni rizik za ljudstvo, opremu i materijalno tehnička sredstva te osigurati sposobnost pričuvnika u svrhu uspješnog izvršenja njihovih budućih zadaća s težištem na obuci pričuvnika za pomoć civilnim institucijama glede zaštite i spašavanja u slučaju katastrofa (potres, poplava), protupožarne zaštite, traganja i spašavanja i dr.

Obuka ili vježba koja traje dulje od tri dana može se odgoditi zbog neodgodivih potreba službe ako to zatraži tijelo državne uprave, lokalne i područne samouprave ili pravna osoba kod koje je pričuvnik zaposlen", stoji u priopćenju MORH-a.

U MORH smo poslali upit koliko se osoba od njih 18.000 nije odazvalo pozivu, kao i koje im sankcije prijete. Također, postavili smo i pitanje koliko osoba je podnijelo prigovor savjesti, a ove informacije objavit ćemo čim dobijemo odgovor Ministarstva.

Još brže do svakodnevnih vijesti prilagođenih tebi. PREUZMI
Još lakše do najnovijih vijesti o poznatima. Preuzmi DNEVNIK.hr aplikaciju