Slika nije dostupna
Slika nije dostupna

Na zaleđenim hrvatskim rijekama i pritokama razbija se led i provode potrebne mjere obrane od leda.


Hrvatske vode i Glavni centar za obranu od poplava Zagreb upozoravaju građane da ne hodaju po ledom okovanim rijekama - Dunavu, Dravi, Savi, Kupi, Muri i Uni - kako zbog vlastite sigurnosti, tako i zbog provođenja mjera obrane od poplava, navodi se u jutrošnjem izvješću Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS).

Zbog niskih temperatura zraka i vode došlo je do stvaranja leda, koji je u potpunosti zahvatio manje vodotoke, a na većima je u kombinaciji ledohoda i ledostaja, a zatopljenje se očekuje sutra. Na cijelom vodnom području prati se stanje, a proglašene su i odgovarajuće mjere obrane od leda.

Na rijeci Savi trenutno se razbija led kako bi se omogućila protočnost vode, a posebno na lokacijama mostova i oštrim krivinama.

Na branjenom području Subocka - Strug razbija se led na užoj lokaciji mosta Sava Jasenovac, a i na dionici od Županje do Siska, te na području Biđ - Bosut, kao i na području Brodska Posavina i grada Slavonski Brod.

Vodostaj rijeke Save kod Slavonskog Broda je i dalje u opadanju. Ledostaj je od Migalovaca, nizvodno do Svilaja i kod Slavonskog Šamca. Dionice ledostaja su duge od jedan do pet kilometara, a led je debeo oko 30 cm.

Kod Novog Grada, Dubočca i Slavonskog Kobaša prisutan je ledohod. Ledostaj je na dionici uzvodno od Slavonskog Šamca, a zbog niskih vodostaja za sada ne prijeti opasnost od ‘ledene poplave’.

Praćenje stanja leda na rijeci Savi obavlja se redovnim obilascima vodočuvara i rukovoditelja obrane, stoji u priopćenju.

Vezani članci Sige na skulpturama - 4 Sige na skulpturama stvorile neobičan efekt koji nasmijava prolaznike Slika nije dostupna VIDEO - OKOVAN LEDOM: U Gorskom kotaru proglašena elementarna nepogoda

>> Idilične snimke zaleđene Drave

Na rijeci Dunav u Vukovarsko-srijemskoj županiji ponovno ima zastoja kod Daljske krivine. Jučer su led na Dunavu razbijala četiri mađarska ledolomca - dva su išla od Vukovara prema Daljskoj krivini (ušću rijeke Drave), a druga dva od Apatina prema ušću rijeke Drave.

Na rijeci Muri na snazi su i dalje mjere redovite obrane od leda, uvedene za cijeli tok u Međimurskoj županiji i dijelu Koprivničko-križevačke županije. Na najkritičnijim dionicama i dalje je malo promjena, bez značajnijeg vidljivog pokretanja leda i stvaranja ledenih čepova i novih barijera.

Rijeka Mura je mjestimično u potpunosti prekrivena ledom (ledostaj) debljine 20 do 25 centimetara, ali je protočna.

Na rijeci Dravi, uzvodno od ušća Mure u Dravu na snazi su mjere redovite obrane od leda uvedene 11. veljače za tok rijeke Drave u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji, a stanje je bez značajnijih promjena.

Na HE Čakovec zaleđeno je jezero cijelom površinom, a na HE Dubrava jezero je u potpunosti zaleđeno, a dovodni i odvodni kanali uglavnom su bez leda. (Hina)