Slika nije dostupna
Slika nije dostupna

Za 550 osoba do početka listopada naći će se mjesta u MORH-u.


Ministarstvo obrane raspisalo je javni natječaj za ugovorni prijam vojnika i mornara u djelatnu vojnu službu i to za njih 550 koji bi u službu stupili početkom listopada ove godine.

Uvjete za prijam u vojnu služnu zadovoljavaju oni kandidati koji imaju srednju stručnu spremu, najviše 27 navršenih godina života do kraja kalendarske godine u kojoj se prima u službu te da ima za sobom odsluženi vojni rok ili uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja.

Osim toga, kandidati moraju ispunjavati i uvjete iz članka 34. zakona:

- odgovarajuće zvanje i stupanj obrazovanja
- zdravstvenu sposobnost za vojnu službu
- da ispunjava psihologijske kriterije za vojnu službu
- da zadovoljava kriterije tjelesne spremnosti
- da zadovoljava sigurnosne kriterije za vojnu službu
- da nema zapreka za prijam
- da ispunjava ostale uvjete utvrđene ustrojem

U vojnu službu ne može biti primljena osoba:

- protiv koje se vodi kazneni postupak pokrenut po službenoj dužnosti
- koja je pravomoćna osuđena za kaznena djela protiv: čovječnosti i ljudskog dostojanstva; života i tijela; osobne slobode; spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta; braka, obitelji i djece; zdravlja ljudi; opće sigurnosti; imovine; krivotvorenja; službene dužnosti; pravosuđa; javnog reda, Republike Hrvatske; strane države ili međunarodne organizacije; Oružanih snaga, osim ako je po posebnom zakonu nastupila rehabilitacija
- kojoj je prestala državna služba zbog teške povrede službene dužnost