Obavijesti Video Pretražite Navigacija
Imaš pravo, ostvari ga

Trebate odvjetnika ili pravnu pomoć, a nemate novca? Provjerite imate li pravo na besplatnu pomoć

Imaš pravo, ostvari ga
Imaš pravo, ostvari ga Foto: DNEVNIK.hr
Svi ljudi trebali bi biti jednaki pred zakonom, imati osiguranu djelotvornu pravnu zaštitu i pristup sudu i drugim javnopravnim tijelima. Besplatna pravna pomoć ostvaruje se kao primarna ili sekundarna, a doznajte koji su uvjeti za njihovo ostvarenje.

Jednakost pred zakonom, djelotvorna pravna zaštita i pristup sudu pravo je svih ljudi. Onima kojima je zbog životnih prilika to onemogućeno dodjeljuje se besplatna pravna pomoć.

Primarna pravna pomoć obuhvaća opću pravnu informaciju, pravni savjet, sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela, zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima i pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora.

Pružaju je upravna tijela županija, Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba, ovlaštene udruge i pravne klinike.

Sekundarna pravna pomoć obuhvaća pravni savjet, sastavljanje podnesaka u postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem, sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima, zastupanje u sudskim postupcima i pravnu pomoć u mirnom rješenju spora.

Pružaju je odvjetnici. Obuhvaća i oslobođenje plaćanja troškova sudskog postupka i sudskih pristojbi.

Imaš pravo, ostvari ga Ilustracija - 4 (Foto: Getty Images)

Besplatnu pravnu pomoć imate pravo tražiti ako ste:

 • hrvatski državljanin
 • dijete koje nema hrvatsko državljanstvo i zatečeno je u Hrvatskoj bez pratnje odrasle osobe odgovorne prema zakonu
 • stranac na privremenom boravku pod uvjetom uzajamnosti ili stranac na stalnom boravku
 • stranac pod privremenom zaštitom
 • stranac koji nezakonito boravi i stranac na kratkotrajnom boravku u postupcima donošenja rješenja o protjerivanju ili rješenja o povratku
 • tražitelj azila, azilant, stranac pod supsidijarnom zaštitom te članovi vaše obitelji koji zakonito borave u Hrvatskoj, u postupcima u kojima pravna pomoć nije osigurana posebnim zakonom.

Pokretanje postupka 

Postupak za ostvarivanje primarne pravne pomoći pokreće se izravnim obraćanjem ovlaštenoj udruzi, pravnoj klinici, upravnom tijelu županije ili Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba. Nije potrebno ispuniti poseban zahtjev.

Postupak za odobravanje sekundarne pravne pomoći pokreće se podnošenjem zahtjeva za odobravanje na propisanom obrascu Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba prema prebivalištu ili boravištu osobe koja traži pomoć.

Pročitajte i ovo Ilustracija - 3 Imaš pravo, ostvari ga Što je novčana naknada žrtvama kaznenih djela i tko ima pravo na nju? Provjerite koji su uvjeti za dobivanje novca

Obrazac zahtjeva za odobravanje sekundarne pravne pomoći može se preuzeti na ovoj poveznici ili ga možete dobiti pri upravim tijelima županija i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.

Uz zahtjev je potrebno priložiti svoju pisanu suglasnost i pisanu suglasnost članova kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini, kojom se potvrđuje da su napisani podaci točni i potpuni.

Uvjeti za odobravanje besplatne pravne pomoći

Primarna pravna pomoć može se ostvariti pod sljedećim uvjetima:

 • ako osoba sama ne raspolaže dovoljnim znanjem i sposobnošću da ostvari svoje pravo
 • ako pravna pomoć nije osigurana na temelju posebnih propisa
 • ako podneseni zahtjev nije očito neosnovan
 • ako su materijalne prilike osobe takve da bi plaćanje stručne pravne pomoći moglo ugroziti uzdržavanje osobe i članova kućanstva podnositelja zahtjeva.

Sekundarna pravna pomoć može se ostvariti pod sljedećim uvjetima:

 • ako se radi o složenijem postupku
 • ako osoba nema sposobnosti sama se zastupati
 • ako su materijalne prilike takve da bi plaćanje potrebne stručne pravne pomoći moglo ugroziti uzdržavanje osobe i članova kućanstva
 • da se ne radi o obijesnom parničenju
 • ako u posljednjih šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva nije odbijen zahtjev osobe zbog namjernog davanja netočnih podataka
 • ako nije osigurana pravna pomoć na temelju posebnih propisa.

Imaš pravo, ostvari ga Ilustracija - 3 (Foto: Getty Images)

S obzirom na vrstu postupka, sekundarnu pravnu pomoć osobe mogu ostvariti u sljedećim postupcima:

 • u svezi sa stvarnim pravima, osim zemljišnoknjižnih postupaka
 • iz radnih odnosa
 • iz obiteljskih odnosa, osim u postupcima sporazumnog razvoda braka u kojima bračni drugovi nemaju maloljetnu zajedničku ili posvojenu djecu ili djecu nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti
 • ovršnim postupcima i postupcima osiguranja kada je riječ o prisilnom ostvarenju ili osiguranju tražbine koja proizlazi iz postupka za koji se prema odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći može odobriti pravna pomoć
 • mirnog rješenja spora
 • iznimno, u svim ostalim upravnim i građanskim sudskim postupcima kada takva potreba proizlazi iz konkretnih životnih okolnosti i okolnosti članova kućanstva.

Sekundarna pravna pomoć može se odobriti ako imovno stanje osobe odgovara sljedećim uvjetima:

 • da ukupni prihodi i prihodi članova kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva iznos proračunske osnovice (3326 kuna)
 • da ukupna vrijednost imovine u vlasništvu osobe i vlasništvu članova kućanstva ne prelazi iznos od 60 proračunskih osnovica (199.560 kuna).

Odobravanje bez obzira na ispunjavanje uvjeta

Sekundarna pravna pomoć odobrit će se i ako nisu ispunjeni uvjeti koji se odnose na imovno stanje, ako iz objektivnih razloga osoba ne može raspolagati ukupnim prihodima i imovinom i ako dio ukupnih prihoda i imovine kojim može raspolagati ne prelazi propisane iznose.

Pročitajte i ovo Imaš pravo, ostvari ga Uzimajte kovanice Jeste li od onih koji ne uzmu kusur u trgovini? Nakon uvođenja eura ta bi vas navika mogla skupo stajati

Pojedinim podnositeljima zahtjeva sekundarna pravna pomoć odobrava se bez utvrđivanja imovnog stanja:

 • djetetu u postupku radi ostvarivanja prava na uzdržavanje
 • žrtvi kaznenog djela nasilja u postupku radi ostvarivanja prava na naknadu štete koja je počinjenjem kaznenog djela prouzročena
 • osobi koja je korisnik pomoći za uzdržavanje u skladu s posebnim propisima kojima je uređeno ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi
 • osobi koja je korisnik prava na opskrbninu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

Rješenje i dodjela odvjetnika

Upravno tijelo županije, odnosno Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba dužan je odlučiti o zahtjevu u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Ako su ispunjeni uvjeti za ostvarivanje prava na sekundarnu pravnu pomoć, korištenje će se odobriti donošenjem rješenja. U rješenju se određuje i odvjetnik koji će osobi pružiti pravnu pomoć i kojem osoba mora dostaviti rješenje.

Imaš pravo, ostvari ga Ilustracija - 2 (Foto: Getty Images)

Odobravanje sekundarne pravne pomoći odnosi se na potpuno ili djelomično osiguravanje plaćanja troškova pravne pomoći ovisno o visini prihoda i prihoda članova kućanstva osobe.

Naime, predviđena je mogućnost da kao korisnik pravne pomoći, zavisno od svojih materijalnih prilika, osoba sudjeluje u troškovima postupka u određenom postotku.

Rok za žalbu

Protiv rješenja kojim je odlučeno o zahtjevu za odobravanje korištenja sekundarne pravne pomoći može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

O žalbi odlučuje Ministarstvo pravosuđa i uprave u roku od osam dana od dana primitka uredne žalbe. Protiv rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave može se pokrenuti upravni spor.

Više detalja i dokumente možete pronaći OVDJE.

Ne znate koja su vaša prava? Kako ih ostvariti? Država se nije previše potrudila objasniti na što sve imamo pravo, ali mi smo tu da vam pomognemo. Jer ako imaš pravo – ostvari ga. Svoju priču pošaljite na reporter@novatv.hr.

 

Još brže do
svakodnevnih vijesti.

Preuzmi novu DNEVNIK.hr aplikaciju
Još aktualnosti
Još vijesti
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Obavijesti uključene