Analiza opremljenosti učionica za digitalnu nastavu provedena je na svim osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj. Dobiveni podaci odnose na opremu u svim učionicama, kojih u Hrvatskoj ima 22.079. Gotovo 70% svih učionica u školama opremljeno je projektorom, a 15% svih učionica ima i pametne ploče ili interaktivne ekrane.

Galerija


Analizom podataka došlo se do zaključka kako čak 69 posto učionica ima projektor, a u školama diljem Hrvatske nalazi se čak 2803 pametne ploče ili interaktivnih ekrana. 

"Škola za život" 

Vezani članci Djeca u razredu, Dortmunt Nakon dugog zatvaranja otvorili vrtiće i škole, razmatra se cijepljenje djelatnika: "Moramo biti na oprezu" Oznaka za opasnost u blizini škole u centru Zagreba - 3 Dok se roditelji pitaju trebaju li djeca s kacigama do škole, Bandić tvrdi: ''Ako cigla padne nekome na glavu, podnosim ostavku''

U sklopu istraživanja "Škola za život" pitalo se učenike imaju li na raspolaganju određenu informatičku opremu koju mogu koristiti za pristup digitalnim sadržajima. 

Analiza učeničkih odgovora je pokazala da velika većina ima na raspolaganju stolno ili prijenosno računalo i pametni telefon. Odgovore su davali učenici 5. i 7. razreda osnovnih škola i 1. razreda srednjih škola. 

Tako 94% učenika posjeduje pametni telefon, a 92% učenika kod kuće na raspolaganju ima stolno ili prijenosno računalo. 

Multimedijalni elementi u nastavi 

Dva od tri učenika na nastavi imaju priliku učiti tako da se upotrebom multimedijskih elementa koriste na nastavi, a tri od četiri učenika vole kada se u nastavi koristi tehnologija. 

Velika većina učenika (87%) s lakoćom koristi elektroničke uređaje te se koristi Internetom za traženje podataka i učenje (88%). Nadalje, većina učenika (69%) koristi računalo ili tablet prilikom učenja i pisanja domaće zadaće, stoji u detaljnom izvješću analize "Škola za život"

Analiza opremljenosti učionica za digitalnu nastavu provedena na svim osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (N= 1359 matičnih škola i 1209 područnih škola), na podacima koji su dobiveni iz svih škola u RH i odnose se na opremu u 22079 učionica. 

Dugoročni cilj opremanja škola za digitalnu nastavu trebalo bi biti opremanje svake učionice projektorom, pametnom pločom itd., a svaki nastavnik trebao bi imati vlastito prijenosno računalo. 

Nužno je za učenike koji nemaju svoju opremu kod kuće osigurati tablet za pristup internetu. 

Generalno se pokazalo kako učenici vrlo dobro reagiraju na uvođenje digitalnih metoda učenja u nastavi te stoga treba poticati korištenje digitalnih materijala u učenju i poučavanju, ali treba uzeti u obzir da ipak postoje učenici i nastavnici koji nisu posebno motivirani za upotrebu učenja uz pomoć tehnologije i treba im ostaviti mogućnost izbora materijala i pristupa koji im najbolje odgovaraju.