Donacije
Donacije

U svakoj zajednici bitna je humanost. Ulaganje u lokalnu sredinu jedna je od glavnih strategija društveno odgovornih kompanija. Veliko srce pokazuju i velike hrvatske korporacije čija loga nerijetko viđamo na sportskim dresovima, no za njihova sponzorstva koja život znače često ni ne čujemo. Provjerili smo u što je sve jedna od njih donirala svoja sredstva ne samo kroz riječi, već i kroz djela.


Klinički bolnički centar Osijek mjesecima se oporavljao od potpune devastacije koju je uzrokovalo nevrijeme krajem lipnja 2016. Vjetar je tada iščupao prozore Ginekologije, odnio krov s odjela Pedijatrije, a tada je uništena i medicinska oprema goleme vrijednosti.

U takvim trenucima, svaka pomoć je dobrodošla. Za što bolje i kvalitetnije liječenje malih pacijenata
KBC Osijek kupio je Sustav za terapiju visokim protokom putem nosne kanile i dva aparata za pulmološku dijagnostiku. Donacija u vrijednosti od 150 tisuća kuna, za kupnju ovih uređaja stigla je od Ine. Novi Sustav za terapiju služi kao potpora disanju novorođene djece, a aparatima za pulmološku dijagnostiku proširene su metode koje se koriste kod pacijenata oboljelih od bolesti dišnih sustava, a time su osigurani i bolji uvjeti liječenja najosjetljivije skupine bolesnika.

Transplantacija matičnih stanica i pomoć malim astmatičarima

Klinika za dječje bolesti Zagreb, tzv. Klaićeva, već nekoliko mjeseci koristi aparat ''Sahara'' koji služi za potrebe transplantacije matičnih stanica koji im je priskrbljen donacijom iste tvrtke.

U proteklih nekoliko mjeseci donacije u ukupnom iznosu od 600 tisuća kuna, osim Klaićevoj, uručene su i Klinici za pedijatriju KBC-a Zagreb, Specijalnoj bolnici za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra, zatim Klinici za pedijatriju KBC-a Rijeka, te Općoj bolnici ''Dr. Ivo Pedišić'' u Sisku.

U današnje vrijeme sve je više djece, ali i odraslih oboljelo od različitih alergija čije zanemarivanje ili neprimjereno liječenje mogu dovesti do astme. Stoga je više nego koristan uređaj koji služi za rano otkrivanje astme u djece te za praćenje učinka terapije u astmatičara, kupljen Odjelu za pedijatriju već spomenute sisačke bolnice. Dijelom doniranog novca kupljeni su bolnički kreveti posebno dizajnirani za osobito teške bolesnike kojima su potrebni specifični dijagnostički i terapijski zahvati.

Stručno osoblje za pomoć u nastavi

Tijekom prošle godine pomoć je stigla i SOS Dječjem selu Hrvatska, s kojim Ina kontinuirano surađuje još od 2009. godine. Ovom donacijom od 150 tisuća kuna osiguran je stručni rad dva defektologa. Time je djeci koja teže govore i pišu omogućena podrška potrebna tijekom pripreme za novu školsku godinu.

Ukupno 2,5 milijuna kuna donirano je tijekom 2016. No, to je samo mali dio u kojem Ina pokazuje brigu za društvo i opću dobrobit.