Slika nije dostupna
Slika nije dostupna

Dobra vijest iz Bruxellesa za sve koji žele raditi u svojoj profesiji unutar Europske unije. Odsad će svi, pa tako i hrvatski radnici, za isto radno mjesto, primjerice u Njemačkoj, dobiti istu plaću kao i njihovi kolege domaćini.


Europska komisija predstavlja ciljanu reviziju pravila o upućivanju radnika. Revizijom direktive ispunjava se obveza iz političkih smjernica sadašnje Komisije da će promicati načelo da će se za isti posao na istom mjestu treba dobivati jednaka plaća. Ta je revizija najavljena u programu rada Komisije za 2016.

Vezani članci Biljana Borzan Zašto jedemo hranu lošije kvalitete u odnosu na naše susjede? "Mi kao država kasnimo za drugima godinu i pol dana" Prelazimo na ljetno računanje vremena - 2 Što prelazak na ljetno računanje vremena znači za zdravlje, ekonomiju, ali i za vozače?

Cilj je prijedloga olakšati upućivanje radnika u ozračju poštenog tržišnog natjecanja i poštovanja prava radnika koji su zaposleni u jednoj državi članici, a koje poslodavac privremeno upućuje na rad u drugu državu članicu. Točnije, cilj je inicijative osigurati poštene plaće te jednake uvjete poslovanja u zemlji domaćinu za lokalna poduzeća i poduzeća koja upućuju radnike.

Promjene u tri područja

Marianne Thyssen, povjerenica EU-a za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage, izjavila je: "Od prvog dana svojeg mandata tvrdim da trebamo olakšati mobilnost radnika, ali da se to mora provoditi na pravedan način. Današnjim prijedlogom stvorit će se jasan i pravedan pravni okvir za upućivanje radnika koji će se lakše provoditi", kaže Thyssen.

Ciljanom revizijom uvest će se promjene u tri glavna područja: naknada upućenim radnicima, uključujući u slučajevima podugovaranja, pravila o osobama koje rade preko agencija za privremeno zapošljavanje i dugoročno upućivanje.

Cilj je prijedloga osigurati da upućeni radnici općenito imaju ista prava u pogledu plaća i radnih uvjeta koja imaju lokalni radnici. Pritom će se u potpunosti poštovati načelo supsidijarnosti i način kako te uvjete određuju tijela javne vlasti i/ili socijalni partneri dotične države članice. U nekim područjima, kao što su zdravstvena zaštita i sigurnost na radu, za upućene radnike trenutačno već vrijede ista pravila kao za zaposlenike u državi članici domaćinu.

Rješavanje problema obveza poslodavaca

Međutim, poslodavac nema obvezu platiti upućenom radniku više od minimalne plaće određene u državi domaćinu. Zbog toga može doći do razlika u plaći između upućenih i lokalnih radnika što bi moglo dovesti do nepoštenog tržišnog natjecanja među poduzećima. To znači da su upućeni radnici za jednak posao često plaćeni manje od ostalih radnika.

Sva pravila o plaćama koja općenito vrijede za lokalne radnike morat će se odsad primjenjivati i na upućene radnike. Plaća neće uključivati samo minimalnu plaću nego i druge elemente kao što su eventualne nagrade ili dodaci na plaću. Države članice morat će transparentno navesti različite stavke koje čine plaću na svojem teritoriju.

Jednaka plaća kao jamčevina

Pravila utvrđena zakonom ili općenito primjenjivim kolektivnim ugovorima postaju obavezna za upućene radnike u svim gospodarskim sektorima. Pored toga prijedlogom se omogućuje državama članicama da propišu da podizvođači svojim radnicima moraju jamčiti jednaku plaću kakvu svojim radnicima plaća glavni izvođač. To se međutim može provesti samo na nediskriminirajući način: isto se pravilo mora primjenjivati na nacionalne i prekogranične podizvođače.

Prijedlogom će se također osigurati primjena nacionalnih pravila o radu preko agencija za privremeno zapošljavanje kada radnike upućuju agencije sa sjedištem u inozemstvu. Kad upućivanje traje dulje od 24 mjeseca, moraju se primijeniti uvjeti iz radnog zakonodavstva države članice domaćina ako je to povoljnije za upućenog radnika.

Tim će se promjenama poboljšati zaštita radnika, transparentnost i pravna sigurnost te osigurati ravnopravni uvjeti poslovanja domaćim poduzećima i poduzećima koja upućuju svoje radnike uz puno poštovanje sustava pregovaranja o plaćama u pojedinim državama članicama.