Slika nije dostupna
Slika nije dostupna

Načinjen je dokument od 46 članaka kojim se postavljaju temelji ujedinjenja Katoličke i Pravoslavne crkve poslije rascijepa 1054. godine, a koji su, nakon sastanka u Ravenni u listopadu, potpisala izaslanstva predstavnika dviju crkava.


Na tom dugotrajnom savjetovanju vatikansko izaslanstvo je predvodio kardinal Walter Kasper, predsjednik Papinskog vijeća za jedinstvo kršćana, a metropolit Joannis Zizioulas izaslanstvo patrijarhata Konstantinopola. 

Vezani članci Procesija \ Završila procesija ''Za križen'' na Hvaru: Nije bilo gužve ni grupiranja, policija je sve pratila Slika nije dostupna Aleksej II: S papom bi se mogao sastati za godinu, dvije

Predstavnici ruske Pravoslavne crkve su napustili
savjetovanje u Ravenni, jer su na njemu sudjelovali predstavnici
Pravoslavne crkve Estonije, koji su u vrijeme SSSR-a bili pod
moskovskim patrijarhatom, a otcijepili su se uz blagoslov patrijarha Konstantinopola, Bartolomea I. Moskovski patrijarh Aleksej II. ne priznaje primas patrijarha Konstantinopola.

U dokumentu potpisanom u Ravenni utvrđuje se kako je Papa "prvi među patrijarsima", a Rim je "prvo sjedište". Te dvije točke bile se među glavnima koje su dovele do rascijepa između katolika i pravoslavaca 1054., a sada bi one mogle biti temeljem ponovnog ujedinjenja. Dakle, priznanje uloge primasa rimskog biskupa je utvrđeno, a prema dodatnim pojašnjenjima lokalni biskupi su autonomni.

Na lokalnoj razini vlast je u rukama biskupa, na regionalnoj razini skupina crkvi priznaje unutar sebe jednog prvaka (protos, na grčkome jeziku), a onda na univerzalnoj razini, kako se navodi, "oni koji su prvi u različitim regijama, zajedno sa svim biskupima, surađuju u onome što se odnosi na ukupnost Crkve".

U tom kontekstu se naglašava kako "prvi moraju priznati tko je prvi među njima". Repubblica ocjenjuje kako ovaj dokument donosi smjernice, pravi "road map", za put prema ujedinjenju kršćanskih crkvi.