Predsjednički izbori (Foto: Dnevnik.hr)
Predsjednički izbori (Foto: Dnevnik.hr) Foto: DNEVNIK.hr

Nova TV d.d. donijela je Pravila za izbornu kampanju za izbor predsjednika Republike Hrvatske 2019. godine.


NOVA TV će tijekom izbora za predsjednika Republike Hrvatske postupati sukladno Zakonu o izboru predsjednika Republike Hrvatske (Narodne Novine broj 22/92, 42/92, 71/97, 69/04, 99/04, 44/06, 24/11, 128/14), Pravilima o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u RH tijekom izborne promidžbe (NN 118/2014) te uputama nadležnih tijela.

NOVA TV u predstavljanju izbornih aktivnosti u svojim programima jamči novinarsku neovisnost, profesionalnost i stručnost, dosljedno poštovanje novinarskoga kodeksa te će Izbornu kampanju pratiti držeći se načela uravnoteženosti, poštenja i nepristranosti.

NOVA TV će u informativnim emisijama na jednostavan način objasniti izborni sustav i način kandidiranja te pozivati građane da izađu na izbore.

• U okviru informativnih emisija izvještavanje o redovitim aktivnostima državnih dužnosnika i dužnosnika lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su sudionici na izborima, provodit će se bez navođenja njihove kandidature na izborima, kad god je riječ o aktivnostima koje proizlaze iz nadležnosti tijela u kojem obnašaju dužnost.

• Izvještavajući o rezultatima ispitivanja javnog mnijenja, Nova TV će jasno i nedvosmisleno objaviti ime stranke ili osobe koja je naručila ispitivanje, naziv organizacije koja je provela ispitivanje, ispitni uzorak, metodologiju ispitivanja i mogućnost pogreške te razdoblje u kojemu je ispitivanje provedeno.

NOVA TV će se na dan uoči održavanja izbora i na dan izbora do zatvaranja birališta suzdržati od objave izborne promidžbe, procjena izbornih rezultata, kao i objavljivanja prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, objavljivanja fotografija u sredstvima javnog priopćavanja, izjava i intervjua kandidata za predsjednika Republike Hrvatske te navođenja njihovih izjava ili pisanih djela. Svim kandidatima NOVA TV će omogućiti objavljivanje plaćenih promidžbenih poruka, pod jednakim uvjetima. NOVA TV će osigurati da takve promidžbene poruke budu jasno odvojene od preostalog programa, tako da javnost može jasno razlučiti kako je riječ o plaćenoj promidžbenoj poruci.

NOVA TV će u svojim programima u redovitim informativnim emisijama objavljivati sve informacije važne za izbore i tijek izbornoga postupka.

NOVA TV će emitirati u svojim dnevnim informativnim emisijama obavijesti Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, Etičkog povjerenstva i odluke Ustavnoga suda Republike Hrvatske važne za pravilnost postupka izbora.

PREDSTAVLJANJE PROGRAMA

NOVA TV će sukladno uputi Državnog izbornog povjerenstva na svojoj internetskoj stranici, portalu www.dnevnik.hr predstaviti sve sudionike-kandidate na izborima kako slijedi:
• Datum snimanja predstavljanja biti će naknadno utvrđen i objavljen na internetskom portalu www.dnevnik.hr i održat će se u prostorijama NOVE TV d.d., Zagreb, Remetinečka cesta 139.
• Snimanje će se provesti abecednim redoslijedom prema prezimenu kandidata.
• Svaki kandidat ima pravo na 5-minutno predstavljanje.
• Predstavljanje svih snimljenih kandidata bit će dostupno na internetskoj stranici www.dnevnik.hr u roku od tri dana računajući od dovršetka snimanja i produkcije.
• Ako kandidat ne dođe na zakazani termin snimanja, smatrat će se da je svojevoljno odustao od snimanja i predstavljanja. Ponovno snimanje kandidata nije moguće.
• Predstavljanje kandidata, koji u svom govoru bude širio vjersku, nacionalnu i spolnu mržnju ili na drugi način kršio pozitivne propise RH ili pravila javnog morala, neće biti uvršteno u program. Također, kandidatima nije dopušteno nikakvo reklamiranje proizvoda ni nošenje bilo kakvih obilježja, osim stranačkih.

SUČELJAVANJE

NOVA TV će nastojati organizirati sučeljavanje u prvom krugu izbora za predsjednika RH. Bude li drugog kruga, organizirat će sučeljavanje u drugom krugu izbora.

NOVA TV će organizirati sučeljavanje u prvom krugu izbora za predsjednika RH, kako slijedi:
- trajanje sučeljavanja od 60 do 90 minuta
- moderator/voditelj sučeljavanja bit će g. Mislav Bago
- NOVA TV će sukladno mjerodavnim istraživanjima javnoga mnijenja na sučeljavanje pozvati najmanje tri kandidata
- kandidati će odgovarati na pitanja iz političkog, gospodarskog, društvenog i ostalih područja javnoga života
- svim kandidatima bit će omogućeno isto vrijeme za odgovor i repliku
- u slučaju drugog izbornog kruga, NOVA TV će na sučeljavanje pozvati dva kandidata koja su se plasirala u drugi izborni krug.

U Zagrebu 19.11.2019.

NOVA TV d.d.