Humanitarna pomoć - 1
Humanitarna pomoć - 1 Foto: © Nabil Kasri/ACF RCA.

Ako koronavirus predstavlja prijetnju za samo jednu državu, tada predstavlja prijetnju za sve. Europska unija i njezine države članice (pod ujedinjenim pristupom nazvanim „Tim Europa“) obvezale su se na 36 milijardi eura za pomoć u suzbijanju pandemije u društvima koja su doživjela sukobe, prirodne katastrofe, političke nestabilnosti ili druge vrste kriza.


„Tu ćemo bitku dobiti jedino zajedničkim svjetskim odgovorom“, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. „Stoga ćemo podržavati svoje partnere.“

Suočavanje s hitnim potrebama

Kao jedan od prvih dionika koji su reagirali na Plan za odgovor na koronavirus Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u veljači 2020., EU je odmah stavio 30 milijuna eura na raspolaganje deset država suočenih s već postojećim humanitarnim krizama koje je bilo prijeko potrebno što prije riješiti. U svibnju 2020. dodatna sredstva u iznosu od 50 milijuna eura stavljena su na raspolaganje za podršku stanovnicima najteže pogođenih regija, kao što su Sahel, Jemen ili sjeverozapadna Sirija.

Od svibnja 2020. EU se služio humanitarnim zračnim mostovima za prijevoz više od 1100 tona medicinske opreme i humanitarne pomoći te više od 1700 stručnjaka u regije pogođene sukobima širom svijeta.

Podrška izbjeglicama i raseljenim zajednicama

Među najugroženijima kada je u pitanju širenje virusa jesu izbjeglice i ljudi koji su interno raseljeni zbog sukoba. U Afganistanu EU pomaže zaštititi pogođene obitelji i povratnike iz Irana i Pakistana. U Bangladešu EU osigurava financiranje rada klinike koja podržava 900.000 izbjeglica pripadnika naroda Rohingya u toj državi.

Nadalje, humanitarnom pomoći EU-a osigurani su sapun i sredstva za dezinfekciju za sirijske izbjeglice u Libanonu, što je pomoglo u sprječavanju širenja virusa među izbjeglicama koje žive u skloništima.

Humanitarna pomoć - 1
Humanitarna pomoć - 2 (Foto: © 2019 European Union (Peter Biro))

Dostava ključne medicinske opreme i podrška na terenu

U kolovozu su zaštitne maske dostavljene ljudima u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, iz zaliha Mehanizma Unije za civilnu zaštitu rescEU. Mehanizam Unije za civilnu zaštitu isto je tako iskorišten za slanje talijanskog hitnog medicinskog tima, sastavljenog od šest stručnjaka, u Azerbajdžan, gdje su proveli dva tjedna pomažući u borbi protiv virusa.

U kontekstu pandemije humanitarna je podrška bitnija no ikad. Pružanjem podrške ranjivom stanovništvu EU ne samo da štiti one kojima je to najpotrebnije, već i pomaže svjetskoj zajednici u uspostavljanju djelotvornog i održivog odgovora na virus.