Slika nije dostupna
Slika nije dostupna

Vlada je danas osnovala Odbor za pripremu i praćenje posjeta Svetog Oca Benedikta XVI. Hrvatskoj, a uz njegova predsjednika, ministra vanjskih poslova i europskih integracija Gordana Jandrokovića, u tom će odboru biti još 20 članova.


Zadaća Odbora je koordinacija svih poslova vezanih uz organizaciju i praćenje posjeta Svetog Oca Hrvatskoj 2011. godine, a osobito priprema operativnog plana za provedbu mjera sigurnosti, organizacija putovanja Svetog Oca, osiguranje smještaja, organizacija rada i nastave na školama i fakultetima za vrijeme posjeta te medijsko praćenje i izvješćivanje domaće i strane javnosti o tom posjetu.

>> Odgovor na Papine kritike: Španjolska je laička država!

Odlukom o osnutku također je predviđeno da stručne, administrativne i tehničke poslove za Odbor obavlja Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija. (Hina)