Slika nije dostupna
Slika nije dostupna

Nakon što je Vilim Ribić u pismu upućenom premijeru Oreškoviću kritizirao Udrugu Lipa i Davora Huića stigao je odgovor iz spomenute udruge.


U jučerašnjem otvorenom pismu premijeru Tihomiru Ošrekoviću, predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić dotaknuo se Oreškovićeve odluke da mu Davor Huić, osnivač Udruge Lipa bude savjetnik.

U podužem pismu Ribić je poručio da je imenovanje Huića kompromitirajuće na nekoliko razina. Danas je stigao odgovor iz također prozvane Udruge Lipa. Prenosimo ga u cijelosti:

'U pismu koje je sindikalni čelnik g. Ribić uputio premijeru Oreškoviću izneseno je niz neistina i neutemeljenih optužbi na račun udruge Lipa. Zalaganja su označena kao neustavna, sama udruga zaslužila je pridjev fantomska, a prišiveno je i zalaganje za ukidanje socijalne države.

Gospodina Ribića moramo podsjetiti da je udruga Lipa registrirana i radi sukladno hrvatskim zakonima, da se ne financira iz državnog proračuna i da predstavlja legitiman dio civilnoga društva bez kojeg nema društvenog razvoja i razvoja demokracije.

Ciljevi udruge Lipa usklađeni su Ustavom RH, širim europskim i civilizacijskim načelima i interesima većine građana, što uključuje i članove njegova sindikata. Stoga upućujemo javnost, osobito članove sindikata, a g. Ribića podsjećamo, na deklarirane ciljeve koji su detaljno obrazloženi u temeljnim aktima Lipe koji se mogu pronaći na Internetskoj stranici udruge www.manjiporezi.hr:

1. Manji porezi, osobito opterećenja rada koja destimuliraju zapošljavanje. Ovaj cilj udruge u izravnom je interesu zaposlenih radnika i nezaposlenih koji traže posao. Neshvatljivo je da se jedan sindikalni čelnik protivi takvom cilju koji je u interesu najširih skupina građana.

2. Uravnoteženje proračuna, svođenje državnih izdataka u realne okvire i fiskalna odgovornost. U ovim ciljevima nema ničeg protuustavnog. Ciljevi su posve usklađeni s Fiskalnim paktom Europske unije, Europskim ugovorom i historijskom praksom najrazvijenijih država. Štoviše, fiskalna stabilnost nužan je uvjet razvoja socijalne države. G. Ribić vjerojatno odbija shvatiti da fiskalna nestabilnost i prezaduženost države dugoročno dovodi do ugroze socijalnih funkcija države.

3. Transparentnost trošenja novca poreznih obveznika radi prekida s neracionalnostima, rentijerstvom i kriminalnim aktivnostima. Ovo je univerzalni cilj koji je posve u skladu s najšire definiranim ciljevima uređenog građanskog društva. Sigurni smo da bi se i g. Ribić odmah izrijekom složio s važnošću realizacije ovoga cilja.

4. Efikasnost i svrsishodnost trošenja javnog novca radi povećanja javnog dobra. Kako javno dobro uključuje i mnoge funkcije države, svakome osim g. Ribiću očito je da ovdje nema riječi o ukidanju socijalne države.

5. Glas poreznih obveznika u javnosti

6. Smanjenje javnog duga radi očuvanja fiskalnih rezervi za buduće generacije. Ovaj cilj smatramo osobito važnim, jer u Hrvatskoj do sada nije bilo javnog glasa o međugeneracijskoj fiskalnoj odgovornosti. Stoga taj cilj smatramo posebno važnim doprinosom naše udruge javnom životu i raspravi.

Svjesni smo da je g. Ribić u maniri iskusnog političara vješto sročio pismo premijeru povezavši sve spomenute negativne atribute s osobom bivšeg izvršnog direktora Lipe g. Davora Huića. On je prošloga tjedna imenovan savjetnikom premijera. Bez obzira što je gospodin Huić sada već bivši izvršni direktor udruge koji je u međuvremenu podnio ostavku na svoje dužnosti u udruzi, dužni smo reagirati jednako kao da je Ribić izravno atakirao na naš rad. Jer, riječ je o objedama koje unazađuju javni dijalog širenjem neistina i stvaranjem pogrešnog dojma o dosadašnjem radu Lipe i njenom dojučerašnjem direktoru.

Lipa će i u budućnosti težiti otvaranju bitnih društvenih pitanja u okviru deklariranih ciljeva. Osim organizacije javnih tribina na kojima sudjeluju stručnjaci različitih stavova, pokrećemo inicijative među kojima ističemo „Brojač javnog duga“ koji informira građane o stanju zaduženosti države, „Kalkulator“ poreznog opterećenja plaća koji informira građane o raspodjeli njihove zarade i inicijativu za“ Pametnu regulativu“, od koje bi koristi mogle imati najšire skupine građana i poduzetnika.

Krajnji cilj Lipe je društveni razvoj. Pokretanje Hrvatske radi ulaganja, zapošljavanja, rasta životnog standarda, zaustavljanja emigracije. Samo se na taj način može stvoriti veći fiskalni kapacitet za financiranje javnih dobara i stvaranje rezervi koje će ostati za buduće generacije. Žao nam je što g. Ribić to ne razumije.