Slika nije dostupna
Slika nije dostupna

Svjedočenjem bivšeg člana uprave Ine Joze Petrovića i bivšeg potpredsjednika vlade Slobodana Uzelca na zagrebačkom Županijskom sudu nastavljeno je suđenje bivšem premijeru Ivi Sanaderu.


Suđenje se nastavlja sutra, svjedočenjem Luke Bebića i Marine Matulović Dropulić.

Kronologija suđenja:

Vezani članci Zgrada Ine (Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL) Vlada pokrenula dubinsko snimanje Ine, očekuju se informacije o vrijednosti tvrtke Nastavljeno suđenje Ivi Sanaderu u slučaju INA-MOL (Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL) Svjedok na suđenju: "Ježić mi je rekao da je novac trebao proslijediti Sanaderu"

10:38 - Tužiteljstvo ispituje svjedoka. 'Meni je poznato je ugovor u PSP Okoli trebao biti zaključen do 31. siječnja 2009. Nije mi poznato koji je bio prvotni prijedlog cijene. Mojoj kompaniji Perotus MOL je jedan od klijenata', rekao je Petrović.

Sanader pitao Petrovića je li on osobni savjetnik Hernadija. 'Nisam osobni savjetnik Hernadija niti sam to ikada rekao Robertu Ježiću', dodao je Petrović.

10:35 - 'Nemam saznanja da je Ježić od Sanadera tražio usluge u svezi DIOKI-ja, nešto sam o tome naknadno saznao iz medija', dodao je Petrović.

10:28 - 'Ne mogu odgovoriti na pitanje je li ugovor o izdvajanju plinskog biznisa bio dobar i povoljan, to je pitanje izvan moje kompetencije. Ina je tijekom 2008. bila u velikom investicijskom ciklusu. Prva tri kvartala je poslovala uspješno, a kada je došlo do poremećaja na svjetskom tržištu to se snažno odrazilo i na Inu kao i na sve ostale takve kompanije.

Ja sam više puta bio na sastancima u Vladi RH sa Zsoltom Hernadijem, pored tadašnjeg premijera uvijek bi bio još netko zadužen za taj resor, tadašnji ministri Šuker ili Polančec. Sjećam se da sam nakon što sam otišao iz ureda premijera sa Hernadijem vrlo brzo, pet do 10 minuta nakon izlaska, bio pozvan da se vratim u ured. Kad smo se vratili zadržali smo se ne više od dvije minute. Sanader je rekao da opet postoji problem s opskrbom etanom DIOKI-ja i rekao je Herandiju da pokuša taj problem riješiti.

Hernadi i ja smo nakon toga otišli na piće. Ježić nije bio na tom sastanku. Ne isključujem da su bila otvorena vrata od tajnice. Taj dan, kad smo prvi puta izlazili iz Vlade, vidjeli smo Ježića kako ulazi u Vladu, ali ne znam kod koga je išao.', rekao je Petrović.

10:16 - Svjedočenje Joze Petrovića, ispituje ga Sloković. 'Ja sam 2008./2009. bio član Uprave Ine i izvršni direktor za rafineriju i marketing. Nisam sudjelovao i nisam bio upućen u pregovore o izmjeni međudionirčasrkog ugovora. Bio sam na sastanku u svezi podzemnog skladišta plina u poduzeću Plinacro i tada se razgovaralo o prodaji PSP-a. Tada smo dogovorili da ćemo izabrati jednu tvrtku koja će procijeniti vrijednost PSP-a a koja nije povezana niti s jednom stranom.

Radilo se o tvrtki Pricewaterhouse Coopers (PWC) koja je angažirana za to. Ona je dala jednu okvirnu cijenu s donjom i gornjom granicom. Mislim da je donja bila 514 milijuna kuna i to je ocijenjeno fer cijenom', rekao je Petrović.

'Poznato mi je da je Branko Radošević bio direktor Plinacroa, mi smo se ukupno dva puta sreli. Jedan put na navedneom sastanku kada je on u ime Plinacroa potpisao ugovor o angažmanu PWC-a. Kad mi je predočen iskaz svjedoka Radoševića po kojem navodi da sam mu rekao da je potrebno ubrzati taj posao i inzistirao da to što prije uradimo te da sam osoba od povjerenja Ive Sanadera odgovaram da se ne sjećam da bi se mi izdvajali i zasebno razgovarali, a nije točno da bih vršio ikakav pritisak na njega', rekao je Petrović.
 

10:13 - 'U raspravi pretežno na užem kabinetu u obilju iznesenih argumenata 'za' i 'protiv' bilo je govora i o energetskoj neovisnoti Hrvatske i politike o neovisnom tržištu plina. Ne sjećam se detalja', rekao je Uzelac. Sanader ima pitanje je li Uzelac kao član Vlade glasovao s punom odgovornošću o paketu koji je bio na Vladi.

'Kakav bi ja bio čovjek i potpredsjednik Vlade, kad bih negativno odgovorio jesam li o odluci glasovao sa sviješću da se radi o interesu RH', dodao je Uzelac. 

Završeno je svejdočenje Uzelca, svjedoči Jozo Petrović.

10:09 - Sloković postavlja o Polančecovim prezentacijama kolacijskim partnerima. 'Znam da je znalo biti bure kada bi se neki prijedlozi prezentirali koalicijskim partnerima, mislim da konkretni prijedlog nije bio prezentiran partnerima na način kako se to radilo u drugim važnim pitanjima, kao kod donošenja proračuna. Vjerujem i moguće je da je bilo konzultacija sa saborskim zastupnicima, članovima koalicijskih stranaka. No, detalje ne znam', nastavio je Uzelac u svojem svjedočenju.

10:03 - 'Ja sam tijekom izlaganja shvatio da se zapravo mora pristupiti izmjeni navedenih ugovora jer to diktira situacija. Pritom sam se stalno pitao gdje je i što je tu interes RH? Shvatio sam da se tome treba prionuti ako su to okolnosti koje su proizlazile iz ugovora kojeg nisam čitao.

Nedvojbeno je rečeno da s eradi o interesu RH, da je nužno prionuti izmjeni tada nepovoljim okolnost8im i da su izmjene uvjetovane i prvotno sklopljenim ugovorom. Sjećam se da je prezentirano da plinski biznis treba biti izdvojen jer je to zahtjev stranog partnera. Ne sjećam se detalja u svezi poslovnog plana i godišnjeg proračuna kompanije', rekao je Uzelac.

9:59 - 'Ne sjećam se je li bilo govora na sjednicama užeg kabineta i Vlade da je imenovano neko povjerenstvo za pregovore s MOL-om. Koliko se sjećam nisam uzimao udjela u raspravi nakon prezentacije Sanadera i Polančeca. Pitanja su postavljali ministri Šuker i Matulović-Dropulić. Mislim da su postavljali pitanja u pravcu zašto se takav ugovor sklapa i da li je to u interesu RH', rekao je Uzelac.

9:52 - Uzelac odgovara na pitanje Tužiteljstva. 'Sjednice užeg kabineta Vlade su se u pravilu održavale na dan sjednica Vlade, sjednica kabineta prijepodne, a sjednica Vlade u ranim poslijepodnevnim satima. Ne sjećam se da li je i u odnosu na tematiku MOL-a sjednica užeg kabineta Vlade bila isti dan kad i sjednica Vlade.

Sjednica užeg kabineta Vlade sastojale su se od dva dijela, prvi je vodio pred Vlade, a drugi za javnost zatvoren dio također predsjednik Vlade. Sjednice Vlade je u prvom javnom dijelu uvijek vodio premijer, a onaj dio zatvoren za javnost najčešće Jadranka Kosor, tadašnja potpredsjednica. Sjećam se da ju je u jednom ili dvaput mijenjao Polančec. Mislim da je tadašnji premijer u odnosu na ugovor s MOL-om vodio tadašnji premijer i otvoreni i zatvoreni dio sjednice.

Tadašnji premijer je obećavao dati uvodnu riječ ukoliko bi se radilo o važnim pitanjima. Pogotovo je to volio raditi kad bi se radilo o nekim afirmativnim temama, primjerice čestitanju sportašima na uspjehu. Koliko se sjećam mislim da je i u svezi pregovora s MOL-om dao uvodno izlaganje', izjavio je Uzelac.

9:50 - Na Sanaderovo pitanje Uzelac potvrđuje da je pitanje plinskog biznisa bilo sastavni dio te problematike.

9:40 - Svjedoči Uzelac. 'Ja sam u razdoblju 2008./2009. bio potpredsjednik Vlade RH. Područje za koje sam bio odgovoran je bio regionalni razvoj i skrb o povratku izbjeglica. Bio sam prisutan, mislim na svim sjednicama užeg kabineta i Vlade. Odluke Vlade su bile plod prethodne pripreme od strane eksperata u nadležnim ministarstvima.

Zatim su bile razmotrene i diskutirane na sjednicama užeg kabineta. Na tim sjednicama užeg kabineta bi dolazilo do diskusije, rasprave i sučeljavanja mišljenja i stavova, a sjednica Vlade nije bila mjesto gdje bi se vodile takve široke rasprave, osim izuzetno. Meni je poznato da se na užem kabinetu u dva navrata raspravljalo o predloženim izmjenama ugovora između Vlade i MOL-a. Sjećam se da je prezentaciju radio Polančec koji je i inače radio najviše takvih stvari. Ne mogu točno reći, ali ta je prezetnacija mogla trajati možda pola sata.

Ja sam, iako to nije bilo u neposrednom djelukrugu, pažljivo pratio sve rasprave. Naime, bio sam kao potpredsjednik Vlade odgovoran i za rad Vlade u cjelini, a ne samo za moje uže područje. Uvijek bih propitivao ima li nekih zapreka ili sumnji u ispravnost u donošenje konkretne odluke. Kada bih ustvrdio da nema, glasao bih za takvu odluku. Već sam rekao da je na užem kabinetu bilo puno rasprave, a znalo se dogoditi da bi rasprave bilo i na sjednici Vlade. I sam bih sudjelovao u takvim raspravama kada sam smatrao da neki prijelog nije dobar, znao sam glasovati protiv pa i podnositi ostavku.

U konkretnoj stvari to nije bio slučaj, ja sam slušao sve što se događalo, doduše, s određenom distancom. Razmislio sam o svemu i glasao sam za odluku. Odluka je donešena na temelju mog promišljanja i naravno da nitko pa ni Sanader nije na mene vršio pritisak kao da glasam', rekao je Uzelac.

9:30 - Uzelac svjedoči prvi. Tijekom davanja podataka o prebivalištu i boravištu Uzelac je Turudiću rekao da inače živi gdje je rođen, na kontinentu 6 kilometara od mora. Tom prilikom se Turudić našalio da su prije svi morali pješačiti do škole i da su zato zdravi, za razliku od današnje gradske djece.

Sanader je optužen za ratno profiterstvo i uzimanje mita od čelnika mađarske naftne kompanije MOL za prepuštanje upravljačkih prava u Ini.

Prošli je tjedan u slučaju svjedočio vlasnik Diokija i krunski svjedok u aferi Ina - MOL Robert Ježić, koji je izjavio da se na prijavljivanje bivšeg premijera i prijatelja Ive Sanadera za primanje mita od mađarske naftne kompanije odlučio u istražnom zatvoru zbog paranoje da novac koji se i dalje nalazi na računu njegove švicarske tvrtke ne povežu s njim.