Slika nije dostupna
Slika nije dostupna

Ako se ostvari plan Slavka Linića, menadžeri hrvatskih banaka ubuduće neće moći dijeliti bonuse veće od četvrtine primitaka, što bi za neke bilo smanjenje bonusa i za 75 posto . Većina banaka u Hrvatskoj na novi 'Linićev udar' odgovara kako bonusi 'nisu ni predviđeni' ili ' to smo ionako već regulirali.'


Pojedine banke ove godine neće samo smanjiti bonuse svojim menadžerima, neke ih neće niti isplatiti, poput Hypo banke.

Vezani članci Zdravko Marić, Boris Vujčić, Zdenko Adrović Marić nakon sastanka s bankarima: ''Iskristaliziralo se nekoliko dobrih prijedloga, siguran sam da ćemo djelovati na korist svih potrošača'' Andrej Plenković i Boris Vujčić Marić najavio korekcije zakona do kraja godine, Vujčić upozorio: ''Prešutna prekoračenja su trebala biti iznimka, a postala su pravilo''

U Hypo banci bonusa neće ni biti, ostale banke već odavno usklađene s EU regulativom i same srezale extra bonuse

'U Hypo Alpe-Alpe-Adria-Bank d.d. bonusi nisu predviđeni za tekuću godinu, a sustav nagrađivanja usuglašen je sa zatjevima EU, regulatora, te s internim aktima Hypo Alpe Adria Grupe.', odgovara Igor Vukasović, direktor Korporativnih komunikacija banke. U Splitskoj banci smatraju da nam ' kao sugovornik za navedenu temu nismo interesantni, jer iznosi bonusa i onako ne prelaze najavljena ograničenja.', poručila je u ime banke Silvija Bareša

'Erste banka ima jasnu strategiju i politiku plaća, te dodatnog nagrađivanja, koja je vezana uz ostvareni rezultat u skladu s postavljenim ciljevima. Strategija je već u potpunosti usklađena sa zahtjevima regulatora, koji se na banku primjenjuju, obzirom na činjenicu da je ona dio međunarodne bankarske grupe. Samim time i iznosi bonusa su smanjeni za više od 50 posto ovisno o ostvarenim rezultatima i razini upravljanja u banci.', odgovor je iz Služba komunikacija banke, koji potpisuje Dario Gabrić.

PBZ i ZABA podijelili bonuse na fiksni i varijabilni dio, koji ovise o poslovanju

PBZ također svoje poslovanje u potpunosti usklađuje s regulatornim izmjenama. '  Politika nagrađivanja menadžmenta u nadležnosti je Nadzornog odbora i matične banke, a što se usklađuje s regulativom i smjernicama EBA (Europskog tijela za nadzor banaka), a sukladno EU Direktivi CRD III, te uputi Odbora europskih nadzornih tijela bankovnog poslovanja, prema kojima korporativno upravljanje i politika naknada uvode pravila oko naknada. Ukupne naknade ključnog menadžmenta se razgraničavaju na fiksni i varijabilni dio u omjeru 40 posto fiksni i 60 posto varijabilni dio. U slučajevima lošeg poslovanja ili neadekvatnog upravljanja rizicima varijabilni dio menadžerskih naknada može se djelomično ili u potpunosti anulirati, odnosno opozvati, dok se fiksni dio zajedno s ostalim planovima uštede i racionalizacije može odgovarajuće korigirati', detaljno pojašnjava Dražen Dumančić, pomoćnik izvršnog direktora Ureda Uprave za korporativne komunikacije.

>> Vujčić kritizira Vladu, ali i banke: Ne kočite ekonomski oporavak!

'Zagrebačka banka već duži niz godina primjenjuje politiku primitaka, kojom definira ključna načela plaćanja i nagrađivanja rukovodstva i radnika Banke, a sve u skladu s važećim propisima u RH', odgovaraju iz Odnosa s javnošću ZABA-e. Dalje navode kako je 'navedena Politika ujedno i  usklađena s politikom primitaka na razini Grupe UniCredit, a time i sa zahtjevima važeće europske regulative koja se odnosi na kreditne institucije. Politikom primitka Zagrebačke banke određen je primjeren odnos između varijabilnog i fiksnog dijela ukupnih primitaka, te se uzima u obzir održiva poslovna uspješnost, uz jak fokus na kvalitetno upravljanje rizicima. Time su zahtjevi nove regulative, koja će uskoro stupiti na snagu i u Hrvatskoj, već pretežno obuhvaćeni postojećim sustavima plaćanja i nagrađivanja u Zagrebačkoj banci.', završno pojašnjavaju iz Zagrebačke banke. 

Podsjetimo, u Ministarstvu financija trenutačno rade na izmjenama Zakona o kreditnim institucijama, koji se do 1. srpnja mora uskladiti s pravnom stečevinom EU. Ako se ostvari plan Slavka Linića, menadžeri hrvatskih banaka ubuduće neće moći dijeliti bonuse veće od četvrtine ukupnih primitaka.

>>  Hrvatska potonula još više! Linić: Mijenjamo zlo koje se zove život na račun kredita

Prema ovom Linićevom prijedlogu, u budućnosti menadžeri neće moći dobivati bonuse veće od četvrtine ukupnih primitaka.

DNEVNIK.hr pratite putem iPhone/iPad | Android | Twitter | Facebook