Zvonimir Vnučec, trenutni v.d. glavnog ravnatelja policije (Foto: Marko Prpic/PIXSELL)
Zvonimir Vnučec, trenutni v.d. glavnog ravnatelja policije (Foto: Marko Prpic/PIXSELL)

MUP je raspisao natječaj za glavnog ravnatelja policije, traži se osobna dostojnost, psihička i tjelesna sposobnost, 15 godina iskustva, od čega bar deset na rukovodećem mjestu u policiji.


 Ministarstvo unutarnjih poslova raspisalo je natječaj za glavnog ravnatelja policije koji mora udovoljavati posebnim stučnim i drugim uvjetima, uključujući "osobnu dostojnost" za obavljanje policijske službe te psihičku i tjelesnu sposobnost.

Uz odgovarajuću stručnu spremu, kandidati trebaju imati najmanje 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, od čega najmanje 10 godina na radnom mjestu rukovodećeg policijskog službenika i položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje glavni policijski savjetnik.

Zainteresirani za tu dužnost, kako stoji u natječaju, također trebaju imati osobnu dostojnost za obavljanje policijske službe, posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost i ne smije biti član političke stranke.

Pored toga kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane Zakonom o državnim službenicima te na tu dužnost ne može biti imenovana osoba za čiji prijam postoje zapreke iz Zakona o državnim službenicima i Zakona o policiji, poput osoba koje su kažnjavane a još nisu rehabilitirane ili osoba kojima je prestala državna služba zbog povrde dužnosti.

Javni natječaj provodi Komisija za provedbu javnog natječaja koja utvrđuje popis kandidata s isunjenim uvjetima i poziva ih na razgovor radi utvrđivanja njihovih znanja, vještina i rezultata rada koji će provesti ministar unutarnjih poslova ili osoba koju on ovlasti.

Na temelju razgovora, ministar će predložiti Vladi kandidata ili kandidatkinju za imenovanje, na vrijeme od pet godina. Za predloženog kandidata provest će se sigurnosna provjera, dok zdravstvenu sposobnost utvrđuje ovlaštena zdravstvena ustanova u Zagrebu.

Obrazac prijave na javni natječaj kao u traženi uvjeti nalazi se na www.mup.hr. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku osam dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu Ministarstvo unutarnjih poslova, Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33, s naznakom “za javni natječaj”.

Izbor kandidata obavit će se u roku od tri mjeseca od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako ne zadovolje na razgovoru, ministar će obustaviti postupak po tom natječaju.

Glavni ravnatelj ima širok opseg poslova, a uz ostalo, predlaže ministru imenovanje i razrješenje svojih zamjenika i pomoćnika te načelnika policijskih uprava, imenuje i razrješava načelnike policijskih postaja, donosi Stratešku procjenu i Strateški plan rada policije.

Trenutni vršitelj dužnosti glavnog ravnatelja je Zvonimir Vnučec, koji je na tu dužnost privremeno imenovan početkom travnja pošto su zbog provala u sjedište zagrebačke kriminalističke policije odstupili dotadašnji ravnatelj policije Vlado Dominić i načelnik zagrebačke policije Goran Burušić.

Sa svojih su dužnosti zbog te provale uz Dominića i Burušića tada odstupili načelnik Sektora kriminalističke policije zagrebačke policije Danijel Žugel i voditelj Službe za unutarnju kontrolu Stjepan Jurenec, dok je s dužnosti udaljen zagrebački načelnik Sektora organiziranog kriminaliteta Željko Dolački u čijem se uredu nalazio provaljeni sef. (Hina)