Obavijesti Pretražite Navigacija
Postani policajac!

Nijedne nema bolje... Počeli upisi u policijsku školu, pogledajte koji su uvjeti

Ilustracija
Ilustracija Foto: Mate Piskor/Cropix
Policijska škola Josip Jović upisuje 250 novih učenika.

Policijska škola Josip Jović upisuje 250 učenika u treći razred srednjoškolskog obrazovanja za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova i 25 učenika za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave u školskoj godini 2023./2024.

 
Pravo upisa u policijsku školu Josip Jović imaju hrvatski državljani s prebivalištem u Hrvatskoj, a za one koji su hrvatski državljani i školuju se u inozemstvu po programu zemlje domaćina Policijska škola Josip Jović provest će postupak po zahtjevu za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija radi nastavka. 
 
Kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
 • imati završen drugi razred srednjoškolskog obrazovanja razine kvalifikacije 4.2 za školu u četverogodišnjem trajanju
 • završen prvi i drugi razred s općim uspjehom najmanje dobar
 • imati ocjenu iz vladanja uzoran
 • ne biti stariji od 19 godina s danom početka nastave
 • imati posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost
 • imati propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti
 • biti osobno dostojni za obavljanje policijske službe
 • ne biti članovi političke stranke.

Psihička sposobnost (psihologijsko testiranje) i tjelesna zdravstvena sposobnost utvrđuju se sukladno mjerilima posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti navedene u Prilogu 1. Pravilnika o mjerilima i načinu utvrđivanju posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama (Narodne novine, broj: 113/2012, 37/18 i 51/18).

Kandidati/kandidatkinje koji budu pozvani na zdravstveni pregled radi utvrđivanja tjelesne zdravstvene sposobnosti, a nisu navršili 18 godina, moraju imati suglasnost roditelja ili skrbnika za upis u školu.

Razina tjelesne motoričke sposobnosti utvrđuje se sukladno Pravilniku o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju (Narodne novine, broj: 20/15, 16/18 i 49/21.).

Provjera psihičke sposobnosti (psihologijsko testiranje) i tjelesne motoričke sposobnosti provodi se u Policijskoj akademiji, a tjelesnu zdravstvenu sposobnost utvrđuje Zdravstvena komisija Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova, Šarengradska 3, Zagreb.

Pročitajte i ovo Ilustracija Sustigla je kazna Pronašla bankovne kartice u Gračacu: Umjesto da ih vrati vlasniku, krenula u šoping

Dostojnost za obavljanje policijske službe provjerava nadležna policijska postaja na način propisan Pravilnikom o načinu obavljanja provjere osobne dostojnosti za obavljanje policijske službe (Narodne novine, broj: 98/12.).

Kandidati/kandidatkinje koji ne udovolje jedan od naprijed navedenih uvjeta neće moći sudjelovati u daljnjem postupku odabira.

Kandidati/kandidatkinje imaju mogućnost u prijavi na natječaj pozvati se na pravo prednosti pod jednakim uvjetima pri upisu u Program, sukladno:

 • članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17, 98/19 i 84/21)
 • članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj: 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13 i 98/19)
 • članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj: 155/02 i 47/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 93/11 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)
 • članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj: 84/21).


Način natjecanja

Kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su priložiti:

 • popunjen obrazac prijave na natječaj u kojem je potrebno navesti podnosi li se prijava za Ministarstvo unutarnjih poslova ili Ministarstvo pravosuđa i uprave ili za oba Ministarstva. Obrazac se može naći na web-stranicama Ministarstva unutarnjih poslova
 • presliku svjedodžbe 1. razreda srednje škole i ovjereni prijepis ocjena 2. razreda srednje škole iz e-Dnevnika
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika Domovnice ili preslika osobne iskaznice ili preslika putovnice)
 • dokaz o mjestu prebivališta (preslika osobne iskaznice)
 • dokaz prava prednosti pod jednakim uvjetima pri upisu (preslika rješenja odnosno potvrde o priznatom statusu na koji se kandidat/kandidatkinja u prijavi poziva; pripadnici nacionalnih manjina nisu u obvezi dostavljati dokaz o nacionalnoj pripadnosti).

Odabir kandidata/kandidatkinja za upis obavit će se na temelju ostvarenih rezultata u dosadašnjem školovanju, rezultata provjere psihičke sposobnosti (psihologijskog testiranja), tjelesne motoričke sposobnosti, motivacijskog razgovora te rezultata provjere osobne dostojnosti i tjelesne zdravstvene sposobnosti.

Kandidati/kandidatkinje na navedene provjere bit će pozivani isključivo preko web-stranice Ministarstva unutarnjih poslova.

Prijavu na natječaj sa naprijed navedenim dokumentima dostaviti na adresu:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Policijska akademija Prvi hrvatski redarstvenik
Policijska škola Josip Jović
10 000 Zagreb, Avenija Gojka Šuška 1
s naznakom za natječaj za upis učenika u III. razred Policijske škole Josip Jović u 2023./2024. godini

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren od 2. svibnja 2023. do 1. kolovoza 2023. godine.

Prava i obveze

Prava i obveze između učenika/učenica i Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva pravosuđa i uprave uredit će se ugovorom. Obrazovanje se provodi sukladno Strukovnom kurikulumu zanimanja policajac/policajka.

Nastava će započeti 4. rujna 2023. godine.

Za vrijeme školovanja učenici imaju pravo na:

 • smještaj i prehranu
 • propisanu odoru i sportsku opremu
 • knjige i školski pribor
 • mjesečnu naknadu za osobne potrebe
 • dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja.

Za vrijeme školovanja učenici i učenice, kategorizirani sportaši, imaju pravo na
pojačanu prehranu i nastavak trenažnog procesa.

Učenici/učenice će se nakon završenog školovanja kroz 3. i 4. razred Policijske škole i stečene kvalifikacije za zanimanje policajac/policajka, primiti u državnu službu u Ministarstvo unutarnjih poslova (policijske uprave, odnosno u ostale ustrojstvene jedinice Ravnateljstva policije) sukladno potrebama službe, uz obvezni vježbenički staž u trajanju od šest (6) mjeseci, odnosno u Ministarstvo pravosuđa i uprave sukladno potrebama službe, uz obvezni vježbenički staž u trajanju od dvanaest (12) mjeseci.

Vježbenici/vježbenice koji zadovolje na vježbeničkom stažu dužni su najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od isteka vježbeničkog staža položiti državni stručni ispit i provesti najmanje pet (5) godina na radu počevši od dana stupanja u državnu službu u Ministarstvu unutarnjih poslova na poslovima srednje stručne spreme, odnosno pet (5) godina na radu počevši od dana stupanja u državnu službu na poslovima srednje stručne spreme u kaznenim tijelima zatvorskog sustava (kaznionice, zatvori, odgojni zavodi ili centri) Ministarstva pravosuđa i uprave.

Pročitajte i ovo Ilustracija Jedan vozač životno ugrožen VIDEO Stravični prizori iz tunela: Pogledajte krš i lom nakon teške prometne nesreće, policija otkrila krivca

Podrobnije obavijesti kandidati/kandidatkinje mogu saznati na web-stranicama Ministarstva unutarnjih poslova te na kontakt-telefone Policijske škole Josip Jović: 01/2426-305 i 01/2426-313

Po okončanom postupku biti će sastavljene dvije rang-liste kandidata, i to rang-lista kandidata za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova i rang-lista kandidata za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave, pri čemu će se kandidati, koji su podnijeli prijavu na natječaje obaju ministarstava, nalaziti na obje rang-liste kandidata. Odabrani kandidati/kandidatkinje za upis u III. razred za stjecanje strukovne kvalifikacije za zanimanje policajac/policajka u školskoj godini 2023./2024. bit će obaviješteni preko web-stranica MUP-a i Policijske škole Josip Jović.

Kandidati/kandidatkinje koji ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na natječaj.

Za kandidate/kandidatkinje koji se ne odazovu provjerama psihičke sposobnosti, tjelesne motoričke sposobnosti, motivacijskom razgovoru i provjeri tjelesne zdravstvene sposobnosti smatrati će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima /kandidatkinjama za upis u III. razred za stjecanje kvalifikacije za zanimanje policajac/policajka u školskoj godini 2023./2024. 

Još brže do
svakodnevnih vijesti.

Preuzmi novu DNEVNIK.hr aplikaciju
Još aktualnosti
Još vijesti
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Obavijesti uključene