PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS, ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS, LISTA ZA RIJEKU -RI - NELIDA POGAČIĆ (Foto: Dnevnik.hr)
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS, ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS, LISTA ZA RIJEKU -RI - NELIDA POGAČIĆ (Foto: Dnevnik.hr)

PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS, ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS, LISTA ZA RIJEKU -RI - NELIDA POGAČIĆ


PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS, ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS, LISTA ZA RIJEKU -RI - NELIDA POGAČIĆ