Slika nije dostupna
Slika nije dostupna

Osnovana je Agencija za elektroničke medije, novo tijelo koje će za potrebe Vijeća za elektroničke medije obavljati administrativne, stručne i tehničke poslove.


Agencija je osnovana prema odredbama izmijenjenog Zakona o elektroničkim medijima koji je stupio na snagu u kolovozu ove godine.

Vezani članci Dubravka Šuica - 1 Žustro na sjednici vrha HDZ-a: Šuica ustvrdila da mediji žele srušiti HDZ jer pišu Banija, a ne Banovina Slika nije dostupna Talijanska agencija: Mediji su pristrani prema Berlusconiju

Po tom zakonu na čelu agencije je predsjednik Vijeća za elektroničke medije, a to je sada Denis Peričić koji u svom prvom priopćenju kao ravnatelj obavještava da se trenutno radi na proširenju prostornih, tehničkih i kadrovskih uvjeta, posebice na proširenju Odjela za monitoring.

Kaže i da je usvojen Statut Agencije koji je upućen Hrvatskom saboru na potvrđivanje i da su u pripremi opći i podzakonski akti te nova web stranica putem koje će, uz priopćenja, javne sjednice, konferencije za novinare i objave odluka u Narodnim novinama izvještavati javnost o radu Agencije.

Agencija je samostalna i nezavisna pravna osoba s javnim ovlastima, a sjedište joj je u Zagrebu. 

Njezinim radom upravlja Vijeće za elektroničke medije koje će i nadalje obavljati zadaće regulatornog tijela u području elektroničkih medija.

Ravnatelj Agencije zastupa, predstavlja i rukovodi Agencijom, a i
odgovoran je za rad stručnih službi Agencije.

Članovi Vijeća svoju dužnost obavljaju profesionalno kao zaposlenici Agencije, a imenuje ih Hrvatski sabor na prijedlog Vlade.