Slika nije dostupna
Slika nije dostupna

Od četvrtka, 1. ožujka, stupa na snagu odluka o stavljanju pegiliranog interferona, kojim se liječi zarazna bolest jetre hepatitis C, na listu posebno skupih lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).


I dosad je pegilirani interferon bio na listi lijekova HZZO-a, ali su bolnice terapiju pokrivale iz vlastitog proračuna. Od sada će liječenje oboljelih od hepatitisa C plaćati izravno HZZO, što će rasteretiti bolničke proračune i omogućiti da veći broj bolnica daje tu terapiju, ističe udruga ABC Hepatitis. 

Vezani članci Uzimanje lijeka, ilustracija Beroš podržao privremenu mjeru: ''Pronađen je koncept za lijekove koji se tiču onkoloških bolesnika'' Slika nije dostupna Na listu uvršteno 25 novih lijekova

Preporuku za stavljanje pegiliranog interferona na listu posebno skupih lijekova dalo je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.

ABC Hepatitis smatra da bi također trebalo promjeniti smjernice za dobivanje terapije unutar HZZO-a, jer su dosad pravo na prvo liječenje pegiliranim interferonom imali samo teže izlječivi genotipovi 1 i 4, dok su lakše izlječivi genotipovi 2 i 3 imali pravo na pegilirani interferon tek iz drugog pokušaja, ako liječenje konvencionalnim interferonom ne bi uspjelo.

Takav pristup nije praksa gotovo nigdje u svijetu jer se time
smanjuje mogućnost izlječenja lakših genotipova, za što su šanse najveće kada se prvi put pristupa terapiji, a njihovo liječenje pegiliranim interferonom je statistički puno uspješnije od prve i traje dvostruko kraće (pegilirani - 24 tjedna, konvencionalni - 48 tjedana).

Time bi svi oboljeli od hepatitisa C dobili jednaka prava na
liječenje od samog početka, bez obzira na genotip virusa HCV-a od kojeg boluju, napominje udruga ABC Hepatitis.