Slika nije dostupna
Slika nije dostupna

Od četvrtka, 1. ožujka, stupa na snagu odluka o stavljanju pegiliranog interferona, kojim se liječi zarazna bolest jetre hepatitis C, na listu posebno skupih lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).


I dosad je pegilirani interferon bio na listi lijekova HZZO-a, ali su bolnice terapiju pokrivale iz vlastitog proračuna. Od sada će liječenje oboljelih od hepatitisa C plaćati izravno HZZO, što će rasteretiti bolničke proračune i omogućiti da veći broj bolnica daje tu terapiju, ističe udruga ABC Hepatitis. 

Vezani članci Slika nije dostupna Na listu uvršteno 25 novih lijekova Slika nije dostupna Hrvatski proizvođači lijekova i medicinskih proizvoda na koljenima?

Preporuku za stavljanje pegiliranog interferona na listu posebno skupih lijekova dalo je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.

ABC Hepatitis smatra da bi također trebalo promjeniti smjernice za dobivanje terapije unutar HZZO-a, jer su dosad pravo na prvo liječenje pegiliranim interferonom imali samo teže izlječivi genotipovi 1 i 4, dok su lakše izlječivi genotipovi 2 i 3 imali pravo na pegilirani interferon tek iz drugog pokušaja, ako liječenje konvencionalnim interferonom ne bi uspjelo.

Takav pristup nije praksa gotovo nigdje u svijetu jer se time
smanjuje mogućnost izlječenja lakših genotipova, za što su šanse najveće kada se prvi put pristupa terapiji, a njihovo liječenje pegiliranim interferonom je statistički puno uspješnije od prve i traje dvostruko kraće (pegilirani - 24 tjedna, konvencionalni - 48 tjedana).

Time bi svi oboljeli od hepatitisa C dobili jednaka prava na
liječenje od samog početka, bez obzira na genotip virusa HCV-a od kojeg boluju, napominje udruga ABC Hepatitis.