Slika nije dostupna
Slika nije dostupna

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva od danas na svojim Internet stranicama objavljuje rezultate mjerenja kakvoće mora na plažama duž Jadrana.


Prvo ovogodišnje ispitivanje kakvoće mora provedeno početkom svibnja, pokazalo je da su od 870 točaka (plaža) onečišćenja zabilježena na njih sedam, a od toga samo na jednoj točki (plaži) zabilježeno je jače onečišćenje - u Kraljevici, na plaži Fortica.

Vezani članci Slika nije dostupna VIDEO: U listopadu kao u kolovozu Slika nije dostupna Osobe s invaliditetom ne mogu birati gdje će se kupati

U Kraljevici je - na plaži Carevo, na plaži Bakarac kupalište na
ulazu te kupalište kod tunere zabilježeno umjereno onečišćenje mora. Umjereno onečišćenje mora zabilježeno je i na plaži hotela "Millenium" u Opatiji, na plaži Osor-svjetionik u Malom Lošinju i na Novoj gradskoj plaži u Pločama.

Ispitivanja će se vršiti svakih 15 dana na oko 870 plaža duž cijele Jadranske obale, a rezultati će biti objavljivani na web stranicama Ministarstva http://www.mzopu.hr/more/ . Ispitivanje kakvoće mora na plažama provodi se prema Programu ispitivanja kakvoće mora, a u skladu s Uredbom o standardima kakvoće mora na morskim plažama.

Ministarstvo ističe da je kakvoća mora u Hrvatskoj na vrlo visokoj razini jer gotovo 98 posto uzoraka odgovara standardima koje propisuje Uredba. Kakvoća mora na plažama na cijelom jadranskom obalnom i otočnom prostoru prati se od 1988. Program stalnog praćenja sanitarne kakvoće mora provodi se od 1. svibnja do kraja sezone kupanja, a to je u Hrvatskoj do kraja rujna. Uzorci mora uzimaju se na plažama najmanje svakih 15 dana, 10 puta u sezoni kupanja (12 puta za plaže koje su uključene ili se planiraju uključiti u projekt "Plava zastava").

Prilikom uzorkovanja opažaju se osnovni meteorološki uvjeti kao i vizualni pregled mora - boja, prozirnost, vidljive plivajuće otpadne tvari, vidljive mineralne masnoće te vidljive otpadne suspendirane tvari. Na mjestu uzorkovanja određuje se temperatura mora i pH vrijednost, a u laboratoriju se određuju mikrobiološki pokazatelji, koji se smatraju najznačajnijim indikatorima onečišćenja mora fekalnim otpadnim vodama.

Temeljem višegodišnjeg iskustva ispitivanja sanitarne kakvoće mora na plažama, uvedeni su interni kriteriji za ocjenu mora prema kojima se more ocjenjuje u četiri vrste, koje se obilježavaju sa četiri boje - more visoke kakvoće (plava boja), more podobno za kupanje (zelena boja), umjereno onečišćeno more (žuta boja) i jače onečišćeno more (crvena boja).

Kriteriji su uvedeni s ciljem da se izdvoje i istaknu područja s vrlo čistim morem, navodi se u priopćenju Ministarstva zaštite okoliša.