Obavijesti Video Pretražite Navigacija
Imaš pravo, ostvari ga

Dijete vam je zadržano na liječenju u bolnici? Provjerite u kojim slučajevima imate pravo na besplatan smještaj

Imaš pravo, ostvari ga
Imaš pravo, ostvari ga Foto: DNEVNIK.hr
Jedan od roditelja ili skrbnik ima, u određenim situacijama, pravo na besplatan smještaj uz dijete koje je oboljelo i nalazi se na bolničkom liječenju. Provjerili smo o kojim se situacijama radi i što sve roditelj ili skrbnik djeteta u tom slučaju moraju znati.

Roditelj ili skrbnik tijekom bolničkog liječenja oboljelog djeteta ima, u određenim situacijama, pravo na besplatni cjelodnevni ili dnevni smještaj. Ovo pravo odnosi se na osobe koje imaju obvezno zdravstveno osiguranje u Hrvatskoj.

Cjelodnevni smještaj uz oboljelo dijete

Pročitajte i ovo Ilustracija Imaš pravo, ostvari ga Imate susjede iz pakla: Provjerite koja su vaša prava i kako se zaštititi Ilustracija IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA! Proizvod se povlači, a trgovac vam za njega ne želi vratiti novac bez računa? Evo što možete učiniti

Pravo na cjelodnevni smještaj (tijekom 24 sata) ostvaruje se ovisno o odgovarajućim smještajnim kapacitetima bolnice. Pravo ostvaruje osigurana osoba - jedan od roditelja ili skrbnik oboljelog djeteta koje se nalazi na bolničkom liječenju.

Cjelodnevni smještaj predlaže izabrani liječnik djeteta ili odjelni liječnik u bolnici u kojoj se dijete liječi.

Može ga koristiti roditelj ili skrbnik djeteta:

 • mlađeg od tri godine
 • s težim smetnjama u razvoju bez obzira na dob djeteta, pod uvjetom da o tim smetanjama postoji odgovarajuće rješenje ili nalaz i mišljenje nadležnog tijela
 • mlađeg od 18 godina, oboljelog od maligne ili druge bolesti koja mu ugrožava život, a koje se nalazi na liječenju u bolnici za liječenje djece oboljele od tih bolesti
 • koje se nalazi na bolničkoj rehabilitaciji u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju.

Cjelodnevni smještaj u prva tri slučaja ostvaruje se s uputnicom na bolničko liječenje na kojoj izabrani liječnik odnosno liječnik u bolnici u kojoj se liječi dijete obavezno pod rubrikom "Molim, traži se____" upisuje tekst "cjelodnevni smještaj roditelja/skrbnika".

Imaš pravo, ostvari ga Ilustracija - 1 (Foto: Getty Images)

Roditelj ili skrbnik koji je ostvario pravo na cjelodnevni smještaj ne mora sudjelovati u troškovima zdravstvene zaštite. U skladu sa zakonom ima pravo na otvaranje bolovanja radi njege djeteta i naknadu plaće.

Dnevni smještaj uz dijete

Dnevni smještaj uz dijete ne podrazumijeva noćenje. Pravo može koristiti roditelj ili skrbnik djeteta mlađeg od sedam godina ili s težim smetnjama u razvoju bez obzira na dob djeteta koje se nalazi na liječenju u bolnici za liječenje djece oboljele od akutnih bolesti.

Pravo se ostvaruje na prijedlog izabranog liječnika djeteta ili prijedlog odjelnog liječnika u bolnici u kojoj se dijete liječi.

Dnevni smještaj u prva tri slučaja ostvaruje se s uputnicom na bolničko liječenje na kojoj izabrani liječnik odnosno liječnik u bolnici u kojoj se liječi dijete obavezno pod rubrikom "Molim, traži se____" upisuje tekst "dnevni smještaj roditelja/skrbnika uz dijete".

Roditelj ili skrbnik ne sudjeluje u troškovima zdravstvene zaštite, a u skladu sa zakonom ima pravo na otvaranje bolovanja radi njege djeteta i naknadu plaće.

Pravo na smještaj uz dijete oboljelo od maligne bolesti

Roditelj ili skrbnik djeteta mlađeg od 18 godina oboljelog od maligne ili druge bolesti koja neposredno ugrožava život, a koje se nalazi na liječenju u bolnici za liječenje teško oboljele djece ima pravo, ovisno o smještajnim kapacitetima bolnice, na cjelodnevni smještaj za vrijeme djetetova bolničkog liječenja.

Imaš pravo, ostvari ga Ilustracija - 2 (Foto: Getty Images)

To pravo ostvaruje se na osnovi uputnice kojom je dijete upućeno na bolničko liječenje. Tijekom vremena provedenog u bolnici s djetetom roditelj ili skrbnik ima pravo otvoriti bolovanje zbog njege djeteta i dobiti naknadu plaće.

U slučaju kad bolnica nema smještajnih kapaciteta za cjelodnevni smještaj, roditelj ili skrbnik ima pravo na naknadu za troškove smještaja u iznosu od šest posto proračunske osnovice (199,56 kn) po danu bolničkog liječenja.

Uvjet je da je mjesto prebivališta odnosno boravišta roditelja ili skrbnika udaljeno 30 i više kilometara od bolnice u kojoj se dijete liječi.

Pravo na smještaj uz dijete u specijalnoj bolnici

Na prijedlog izabranog liječnika djeteta i na osnovi mišljenja liječnika specijalista, liječničko povjerenstvo može odobriti boravak roditelju ili skrbniku djeteta mlađem od 18 godina u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju.

Boravak može biti odobren u slučaju:

 • kad se provodi točno određen i utvrđen program izobrazbe roditelja ili skrbnika djeteta do navršene sedme godine života
 • kad je u provođenju rehabilitacije potrebna prisutnost roditelja ili skrbnika zbog pružanja pomoći koja nije obuhvaćena programom provođenja rehabilitacije poput hranjenja, samostalnog obavljanja fizioloških potreba, okretanja tijekom noći i dr.

Kada je u provođenju rehabilitacije osobe starije od 18 godina potrebna prisutnost druge osobe, liječničko povjerenstvo iznimno može odobriti boravak roditelju, skrbniku ili drugoj osobi u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju.

Imaš pravo, ostvari ga Ilustracija - 3 (Foto: Getty Images)

Boravak drugih osoba uvjetovan je odgovarajućim smještajnim kapacitetima specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju.

Iznimke u kojima nije potrebno odobrenje liječničkog povjerenstva imaju:

 • roditelj ili skrbnik djeteta do navršene treće godine života
 • roditelj ili skrbnik osobe s težim smetnjama u razvoju o kojima posjeduju odgovarajuće rješenje nadležnog tijela odnosno nalaz i mišljenje vještačenja, bez obzira na dob osigurane osobe.

Za vrijeme smještaja uz dijete roditelj nije obvezan sudjelovati u pokriću troškova smještaja.

Pravo na smještaj uz dijete u bolnici u inozemstvu

Na osnovi prijedloga nadležnog referentnog centra, liječnika specijalista odnosno liječničkog konzilija bolnice u kojoj se dijete liječi te nalaza, mišljenja i ocjene liječničkog povjerenstva Direkcije HZZO-a, pravo na smještaj uz dijete koje se upućuje na liječenje u inozemstvo može se odobriti osobi koja je kao pratitelj djeteta navedena u rješenju, i to:

 • majci djeteta ako je jedina prehrana djeteta majčino mlijeko ili ako postoji potreba dojenja djeteta
 • roditelju ili skrbniku djeteta mlađeg od pet godina ako to zahtijeva zdravstveno stanje djeteta
 • iznimno, uz obrazloženje medicinskih razloga, može se odobriti smještaj i uz dijete starije od pet godina ako to zahtijeva zdravstveno stanje djeteta.

Na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja osiguravaju se sredstva za smještaj do maksimalnog iznosa po danu u visini dnevnice utvrđene Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna, preračunato u kune prema srednjem tečaju Narodne banke Republike Hrvatske važećeg na dan obračuna tih troškova.

Ne znate koja su vaša prava? Kako ih ostvariti? Država se nije previše potrudila objasniti na što sve imamo pravo, ali mi smo tu da vam pomognemo. Jer ako imaš pravo – ostvari ga.

Svoju priču pošaljite na reporter@novatv.hr.

Još brže do
svakodnevnih vijesti.

Preuzmi novu DNEVNIK.hr aplikaciju
Još aktualnosti
Još vijesti
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Obavijesti uključene