Čelni čovjek Hanfe, Petar Pierre Matek, odbacio je otpužbe i prozivke na račun agencije za nadzor financijskih usluga, po kojima je trebala ranije reagirati i nadzirati poslovanje Agrokora.

Galerija


Petar-Pierre Matek, predsjednik Upravnog vijeća Hanfe, rekao je kako je Hanfa na vrijeme donijela rješenje po kojem je obustavila trgovinu dionicama Agrokora koje su izlistane na burzi. Također, ističe da Hanfa nema ovlasti sugerirati faktoring kućama kolika bi trebala biti njihova izloženost Agrokoru, kao ni kontrolirati vrijednost dionica Agrokora na burzi.

"Hanfa je u okviru svojih nadležnosti poduzela sve što je trebala i ja tu uopće ne dvojim da je njezina uloga bila pozitivna. U okviru naših mogućnosti, u industrijama koje mi nadziremo, poduzimali smo sve što smo trebali. Dio tih optužbi odnosi se na navodnu dužnost Hanfe da kontrolira financijske izvještaje kompanije. Želim ovdje reći vrlo jasno da Hanfa nije zadužena za nadzor nikakvih financijskih izvještaja niti jedne kompanije u Hrvatskoj," izjavio je Petar-Pierre Matek, predsjednik Upravnog vijeća Hanfe.