Slika nije dostupna
Slika nije dostupna

Nakon odluke Ustavnog suda kojim je ukinuto rješenje suca zagrebačkog Trgovačkog suda Mislava Kolakušića zbog kojega je prijetila obustava svih predstečajnih nagodbi, sudac Kolakušić pismom se obratio sucima Ustavnog suda.


Pismo Mislava Kolakušića prenosimo u cijelosti:

U pogledu odluke Ustavnog suda RH U-I/4175/2013 od 27. srpnja 2013. kojom je Zahtjev Trgovačkog suda u Zagrebu po sucu toga suda Mislavu Kolakušiću ocijenjen kao prijedlog te je Ukinuto rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu broj 66. Stpn-7/13 od 22. srpnja 2013. kojim je sud zastao s postupkom, Sud će postupiti sukladno odluci i donijeti meritornu odluku o prijedlogu za sklapanje predstečajne nagodbe, te se ukazuje na odredbe hrvatskih propisa koje su navedene i u samom Zahtjevu.

Vezani članci Mislav Kolakušić Predsjednik Trgovačkog suda optužuje Mislava Kolakušića za manipulacije, propagandu i lažne objave Predsjednički izbori, ilustracija Prvi rezultati DIP-a: Zoran Milanović u prednosti, slijedi ga Kolinda Grabar-Kitarović, a treći je Miroslav Škoro

>> Linićeva pobjeda: Predstečajne nagodbe idu dalje

Odredbom članka 37. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH propisano je da ako Sud u postupku utvrdi da zakon koji bi trebao primijeniti, odnosno pojedina njegova odredba nisu suglasni s Ustavom, zastat će s postupkom i podnijeti Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu suglasnosti zakona, odnosno pojedine njegove odredbe s Ustavom. Odredbom članka 120. Ustava RH određeno je da se sudačka dužnost povjerava osobno sucima. Odredbom članka 7. stavak 1. Zakona o sudovima propisano je da u pravnim stvarima iz sudske nadležnosti u prvom stupnju sudi sudac pojedinac. Odredbom članka 98. stavak 2. Sudskog poslovnika propisano je da odluke i ostale akte koji se odnose na predmete u kojima sud postupa u obavljanju sudbene vlasti potpisuje sudac koji rješava predmet.

Odredbom članka 30. Zakona o sudovima propisano je da je predsjednik suda sudac koji uz sudačku dužnost obavlja i poslove sudske uprave sukladno zakonu i Sudskom poslovniku. Odredbom članka 31. istog Zakona, određeno je da predsjednik suda u obavljanju poslova sudske uprave donosi upravne i druge akte, izdaje naredbe i daje upute u okviru svojih ovlasti. Odredbom članka 29. Zakona o sudovima jasno su propisani poslovi koji spadaju u sudsku upravu, od koji niti jedan nije vezan uz suđenje niti postupanje u konkretnom predmetu. Slijedom rečenih odredbi, Sud u sudskom postupku donosi odluke isključivo po sucu kojem je predmet dodijeljen u rad. Predsjednik suda nema ovlast donošenja odluka u sudskim predmetima koji mu nisu dodijeljeni u rad, pa samim time nije ovlašten donijeti niti rješenje o zastoju u sudskim postupkom u predmetu koji je dodijeljenom u rad drugom sucu, slijedom čega nije ovlašten podnijeti zahtjev za ocjenu ustavnosti nakon donošenja rješenja o zastajanju s postupkom u tom sudskom postupku.

Nadalje, Ustavni zakon ne pravi razliku u definiciji pojma "sud" prilikom davanja ovlasti za zastajanje s postupkom i podnošenje zahtjeva za ocjenu ustavnosti. Sjednica sudskog odjela kao niti sjednica svih sudaca, također temeljem Ustava RH i Zakona o sudovima nisu ovlaštene donositi odluke u konkretnim sudskim predmetima. Slijedom citiranih odredbi nadalje jasno proizlazi da Sud u konkretnom sudskom postupku ne postoji bez suca toga suda kojem je predmet dodijeljen u rad.

Slijedom citiranih odredbi, smatram da sudac Mislav Kolakušić nije ovlašten podnijeti Zahtjev za ocjenu ustavnosti, ali isto tako smatram da je Trgovački sud u Zagrebu po sucu toga suda Mislavu Kolakušiću, kada postupa u konkretnom sudskom predmetu koji mu je dodijeljen u rad, jedini ovlašten podnijeti predmetni zahtjev. Za građane ovo može zvučati zbunjujuće, ali sve to nije tako komplicirano kako se na prvi pogled čini, naime sudac kada postupa u konkretnom sudskom predmetu predstavlja sud (općinski, trgovački, prekršajni), a kada sudjeluje na sjednicama odjela ili sjednicama svih sudaca kao i u svim drugim situacijama vezanim uz sud ili istupe u javnosti, sudac nema ulogu suda već suca tog suda. Tako propisuju Ustav i zakoni RH, kao i propisi većine modernih demokratskih zemalja stvarajući osobnu odgovornost sudaca za donošenje odluka suda u konkretnim predmetima.

Stajalište da Trgovački u Zagrebu po sucu toga Suda Mislavu Kolakušiću, nije Sud iz Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH, može dovesti do zaključka da se sve presude i odluke sudova (nekoliko desetaka milijuna) koje su u konkretnim predmetima donijeli Sudovi po sucima tih sudova, trebaju staviti izvan snage, jer ih nije potpisao predsjednik Suda u ime Suda, temeljem mišljenja sjednice odjela ili sjednice svih sudaca, odnosno jer ih je donio sudac pojedinac a ne Sud, te ovim putem molim nadležna tijela RH da iznađu način temeljem kojeg će se obustaviti sve odluke sudova koje su donesene od strane sudaca pojedinaca, a ne sudova.
Nadalje je potrebno istaknuti da je Ustavni sud odstupio od vlastite sudske prakse povodom ranijeg zahtjeva suca Trgovačkog suda u Zagrebu za ocjenu ustavnosti, kada je dostavio upućeni zahtjev na potvrdu Trgovačkom sudu u Zagrebu
, stoji u pismu Mislava Kolakušića.

DNEVNIK.hr pratite putem iPhone/iPad | Android | Twitter | Facebook