"Žrtve, koje su ovdje najvažnije, zadovoljne su, ali u ovoj presudi jedna stvar nedostaje i dio njih to uočava"

TEMA

Walter Isaacson