Slika nije dostupna
Slika nije dostupna

Jedan japanski savjetnik za mentalno zdravlje uspio je napamet izrecitirati matematičku konstantu Pi do njezine 100.000. decimale.


Akiri Haraguchiju (60) za taj je pothvat trebalo više od 16 sati, a sve je snimljeno na video kasetu, uključujući njegove petominutne pauze koje je uzimao svakih sat do dva i odlaske u toalet. 

Video kaseta biti će poslana na verifikaciju upravi Guinnessove knjige rekorda.

Haraguchi je već postavio rekord 1995. godine kad je izrecitirao Pi do 83.431. decimale, ali Guinnessova knjiga kao rekordera navodi također Japanca, Hiroyukija Gota, koji je iste godine izrecitirao konstantu Pi do 42.195. decimale.

Poznat još od antičkih vremena, Pi je broj koji daje omjer opsega kružnice i njezinog promjera. 

Premda se uobičajeno piše kao 3,14 ne može biti izražen kao konačan broj ili kao rezultat numeričkih operacija. Zaokružen na dvadesetak decimala iznosi 3,1415926535897932384.

Godine 1991. braća Chudnovsky su uz pomoć M-ZERO računala izračunala broj Pi na dvije milijarde dvjesto šezdeset milijuna tristo dvadeset jednu tisuću tristo šezdeset i tri decimale!