Slika nije dostupna
Slika nije dostupna

Ministarstvo poljoprivrede Sjedinjenih Američkih Država najavilo je planove za zamjenu modela prehrambene piramide sa novim tipom vizualnog prikaza - prehrambenim tanjurom.


Prehrambena piramida je prikaz koji se koristi već 20 godina i prikazuje principe zdrave prehrane no, po svemu sudeći, tom načinu prikaza je došao kraj. Najvjerojatnije se radi o stiliziranom tanjuru koji će biti podijeljen na odjeljke koji će pokazivati koliko kojeg tipa hrane bi trebali konzumirati u svakom obroku.

USDA je svoj postupak objasnila zbog potrebe da se kod opće populacije ponovno potakne potreba za promišljanjem onoga što jedu. 'Ovaj novi prikaz odgovara na praktično pitanje: kako bi trebao izgledati moj tanjur?', kaže nutricionistica Monica Reinagel. Prvotni prikaz smišljen je 1992. godine i uključivao je 4 osnovne grupe prehrambenih namirnica oblikovanih u obliku piramide sa navedenim brojem serviranja za svaku grupu hrane tijekom dana.

Najširi dio piramide je pokazivao grupu hrane koja treba biti najzastupljenija dok je vrh piramide predstavljao hranu koju treba rijetko konzumirati. Iako je 2005. godine revidirana piramida i proširene su grupe hrane sa 4 na 6 grupa hrane i naglašena je važnost tjelovježbe. Nutricionisti se slažu da je je novo rješenje bolje od dosadašnje piramide koja je bila podložna krivim tumačenjima. Također se nadaju kako će novi prikaz biti jednostavniji i više naglaska staviti na važnost tjelovježbe.