Slika nije dostupna
Slika nije dostupna

Od Portugalaca se traži da odluče hoće li podržati legalan pobačaj u prvih 10 tjedana trudnoće. Ali kako to ne uključuje zahtjev da žena opravda svoju želju za pobačajem, oni koji se protive reformi kažu da je to pobačaj na zahtjev.


Istraživanja javnog mnijenja pokazuju malu prednost potpori vladinog prijedloga da svim ženama da pravo pobačaja do 10 tjedna trudnoće. 

Vezani članci Sjednica u Saboru - 2 Zekanović: "Koronavirus jedino neće zahvatiti Sabor jer kolege rijetko dolaze" Slika nije dostupna Portugal: Stupio na snagu zakon o legalizaciji abortusa

Trenutno je na snazi zakon koji omogućuje ženama pobačaj do 12 tjedna trudnoće u slučaju spašavanja ženinog života ili očuvanja njenog psihičkog zdravlja. 

U slučaju silovanja pobačaj je u Portugalu dopušten unutar 16 tjedana. Granica je 24 tjedna ako postoji rizik da će dijete biti rođeno s neizliječivom bolesti ili deformacijom. 

Portugal ima jedan od najstrožih zakona o pobačaju u Europskoj Uniji. Samo Irska, Malta i Poljska imaju slične restriktivne zakone. 

Posljedica toga je da Portugalke na pobačaj odlaze u Španjolsku ili to čine ilegalno u Portugalu. 

Neke žene su pobacile u za to nepredviđenim uvijetima i riskirale infekciju i druge ozbiljne komplikacije od kojih je moguće i umrijeti. 

Portugalski premijer Jose Socrates je pozvao glasače da podrže promjene, ta da tako zaustave 'nacionalnu sramotu' ilegalnih pobačaja. 

'Pred Portugal je stavljen izbor hoće li ostati konzervativna nazadna zemlja ili će prigrliti suvremen način života i pridružiti se razvijenim nacijama', rekao je premijer. 

Na refrendumu održanom 1998., 51 posto glasača nije podržalo dekriminalizaciju prekida trudnoće.