Furio Radin (Foto: Patrik Macek/PIXSELL)
Furio Radin (Foto: Patrik Macek/PIXSELL)

"Ne samo da čestitam nego molim i vas da ih uzimate kao uzor", rekao je zastupnicima u saboru Furio Radin govoreći o povijesnom uspjehu Hrvatske nogometne reprezentacije.


Nakon što je potpredsjednk Sabora Furio Radin na početku današnjeg zasjedanja naveo kojom točkom dnevnog reda se nastavlja sjednica, javio se Ivan Šuker koji je rekao kako smatra da su sjednicu trebali početi čestitkom Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji.

"Ne samo da čestitam nego molim i vas da ih uzimate kao uzor", odgovorio je Furio Radin.

Hrvatski sabor u četvrtak će, pretposljednjeg dana prije ljetnog odmora, raspravljati o konačnim izmjenama Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti i o tržištu električne energije kojima se ti akti usklađuju s EU-ovim smjernicama.

Sjednica Sabora u četrvrtak je nastavljena raspravom o prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva (MIP) da za trajanja zastupničkog mandata uskrati odobrenje za vođenje kaznenog postupka protiv nezavisnog zastupnika Željka Lackovića i SDP-ova Orsata Miljenića.

Izmjenama zakona o regulaciji energetskih djelatnosti uredit će se neovisnost Hrvatske energetske regulatorne agencije (Hera) i osigurati joj neovisnost u radu, objasnio je nedavno resorni ministar Tomislav Ćorić.

Izmjene Zakona o tržištu električne energije donose obvezu operatora prijenosnog sustava i vlasnika operatora prijenosnog sustava vezanu uz čuvanje povjerljivosti komercijalno osjetljivih informacija, a precizira se i pravo proizvođača da električnu energiju za potrebe crpnog (pumpnog) rada reverzibilne hidroelektrane nabavlja na veleprodajnom tržištu.

Propisuje se i obveza operatora prijenosnog sustava za izradu i objavu pravila za upravljanje zagušenjem unutar hrvatskog elektroenergetskog sustava, a HERA se određuje kao jedino nadležno tijelo za davanje ili odbijanje suglasnosti na pravila koje donosi operator prijenosnog sustava.

Vladin prijedlog donosi i odredbe o izdavanju jedinstvenog računa samo krajnjim kupcima iz kategorije kućanstava. (Hina)