"Iz presude se može iščitati amnestija srpskog političkog vrha, a nigdje se ne spominje ni velika Srbija"

TEMA

aki rahimovski