Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado u HNK je održao svečani koncert povodom 65. rođendana.


Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado u HNK je održao svečani koncert povodom 65. rođendana.