Karta požarne opasnosti za Splitsko-dalmatinsku županiju od 19.-21. srpnja (Screenshot: Facebook/HUKM)
Karta požarne opasnosti za Splitsko-dalmatinsku županiju od 19.-21. srpnja (Screenshot: Facebook/HUKM)

Nevladina organizacija Hrvatska udruga kriznog menadžmenta (HUKM) na svojoj je Facebook stranici objavila karte požarne opasnosti za idućih nekoliko dana na kojima se vidi koji su gradovi i mjesta na jugu Hrvatske u najvećoj opasnosti da na njima buknu novi požari.


Sušno razdoblje i visoke temperature nastavit će se i idućih dana diljem Hrvatske. Državni hidrometeorološki zavod je objavio upozorenje na opasnost od toplinskog vala u razdoblju od 20.-23. srpnja, prema kojem su u najvećoj opasnosti od toplinskog vala gradovi Zagreb, Karlovac i Knin.

Opasnost od novih požara i dalje je vrlo velika. Udruga za promicanje i razvoj upravljanja krizama i pružanja pomoći u katastrofama HUKM je na svojoj Facebook stranici objavila karte požarne opasnosti za Splitsko-dalmatinsku županiju od 19.-21. srpnja. 

Na karti se vidi kako su idućih dana u najvećoj opasnosti od novih požara Drniš, Knin, Benkovac, Šibenik, Vrgorac i Metković te mjesta u njihovoj okolici.

HUKM za procjenu stanja koristi senzore 7 satelita Europske svemirske agencije i NASA-e, Rapid Damage Assessment alate i podatke s meteoroloških postaja. Požarna opasnost računata je koristeći EMS Copernicus, ECMWF podatke, karakteristike terena i vrstu vegetacije. Iz udruge napominju kako u procjenu nije uračunata računata funkcija ranjivosti obzirom na moguće posljedice i otpornost zajednice te da u obzir nije uzet ljudski faktor u nastajanju požara koji je obično presudan.

Hrvatska udruga kriznog menadžmenta osnovana je 2003. godine. Do danas Udruga djeluje kao mjesto razmjene znanja, a čije članove u najvećem obimu predstavljaju sadašnji i bivši studenti stručnog studija Upravljanje u kriznim uvjetima i specijalističkog stručnog studija Krizni menadžment koji dolaze sa Veleučilišta Velika Gorica te ostali stručnjaci povezani sa sustavom.