Seda je očajna zbog toga što ju je Mete ostavio i popije tablete kako bi se ubila.


Efe/Mete sastaje se sa Sedom i kaže joj da je razgovarao s Jakupom te da se više ne mora brinuti. Kaže da će se brinuti o djetetu, ali da će ostati s Nisan. Seda očajava. Seda je očajna zbog toga što ju je Mete ostavio i popije tablete kako bi se ubila.

OVDJE možete pogledati 'Ponovno rođen'.

Njezina majka Juksel pronalazi je bez svijesti na podu i odmah je odvodi u bolnicu. Fatma susretne Efea, ali on joj kaže da je zapravo Efeov brat Mete i da je napokon pronašao brata nakon 20 godina te ga sljedeći dan odmah izgubio. Fatma je opet shrvana.

Nisan uđe u Meteov ured i sretne Sedu. Kaže da joj je drago što su Seda i beba dobro, a Seda joj pokaže Meteovo pismo i kaže da bi bilo časno da se rastane od Metea. U tome trenutku ulazi Efe.

Želite još više sadržaja današnje epizode, to možete učiniti OVDJE.