Iako je za kuhanje potreban talent, još veći talent je potreban ovako upropastiti hranu.

Galerija


Kuhanje je vještina koja se može usavršiti kao i svaka druga, no ljudima čija smo kuharska nedjela skupili u galeriji to nikako ne uspijeva. Čini se da su oni pravi antitalenti jer uspiju upropastiti sve što dotaknu.

Mora se priznati da je njihov kolosalni neuspjeh u neku ruku i veliki uspjeh jer potrebno je upropastiti baš sve za ovakve rezultate. Njihove dojmljive neuspjehe svakako pogledajte u galeriji.