Bura i dalje otežava gašenje: Obranjene kuće u Pristegu, u pomoć vatrogascima na Promini stižu zračne snage

TEMA

humanitarac